Wachten op nieuws...

Nu is het wachten op de eerste 'onderzoeken'.

Onze architecte zou contact opnemen met Stedenbouw, om te kijken of onze verbouwingen wel mochten.

Ze zou ook een eerste, ruwe, kostprijsberekening maken van het ganse project (let wel: zonder glasdallen en verhuizende voordeuren...).

Verkennend gesprek met de architecte.

Gisteren was onze afspraak met de architecte.

We hebben onze bouwplannen aan haar voorgelegd : wat we wilden verbouwen, waarom we dat willen doen, hoe wij het zien...

Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk mijn bedoeling proberen over te brengen, in plaats van de oplossingen die ik in mijn gedachten had. (Ik weet niet of dat zo goed gelukt is.) Dus : proberen zeggen 'ik wil een grotere badkamer', in plaats van 'ik wil daar een stuk bijzetten'; en 'ik wil een externe toegang naar mijn kantoor' in plaats van 'ik wil daar een ijzeren buitentrap'.

Bedoeling van de architecte er bij te halen is niet alleen om haar 'uitvoerend' te laten werken; ze moet ook mee-denken, en nieuwe ideeën inbrengen.

Nu, dat was ook zo... Toen ze nog even door de rest van ons huis liep, was ze al luidop plannen aan het smeden met mijn vrouw... 'En als we deze muur hier inslaan...' 'En hier wat glasdallen steken...' 'Oh, en die voordeur zit daar wat vreemd, als we die nu eens verplaatsen naar de andere zijden van het huis...'

Ik had al visioenen en nachtmerries van een huis dat vijf jaar lang in een bouwwerf veranderde...

Afspraak met een architecte.

Vooraleer we effectief starten aan de verbouwing, willen we eerst eens ons licht opsteken.

Wat zal ongeveer de kostprijs zijn ?
Is de verbouwing wel stedebouwkundig toegelaten ?
Kan de bestaande constructie de extra verdieping aan ? Zijn de fundamenten wel stevig genoeg ?

We hebben deze week een afspraak met een architecte. Een eerste 'verkennend gesprek', zoals dat dan heet.

Nieuw Blog

Welkom op het verbouwen-bouwen blog.

Mijn vrouw en ik plannen een ingrijpende verbouwing aan ons huis.

Op dit blog zal ik ons wedervaren, de vorderingen, triomfen en nederlagen van deze onderneming weergeven...