Bouwvergunning

Voor de bouwvergunning had onze architecte beloofd morgen langs te gaan op stedebouw. Ik ben benieuwd...

Gelukkig bestaan er architecten, die bij zo'n bouwvergunning procedure kunnen helpen. Probeer maar eens wijs te raken uit onderstaande wettekst :

De regelen die de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning beheersen, worden grondig gewijzigd. In eerste aanleg worden de stedenbouwkundige vergunningen (er is geen sprake meer van bouwvergunningen) en verkavelingsvergunningen gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Om volledig te zijn moet het aanvraagdossier de stukken bevatten die zijn voorgeschreven in het besluit dat de dossiersamenstelling vaststelt. Afhankelijk van de gevallen waarin een stedenbouwkundige vergunning wordt vereist, is er een andere dossiersamenstelling nodig. Volgende gevallen kunnen onderscheiden worden:
  • dossier voor de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat;
  • dossier voor de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken;
  • dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken;
  • dossier voor de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.

Ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2002

  • is voortaan een stedenbouwkundige vergunning vereist wanneer de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed wijzigt van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in een andere hoofdfunctie. Voor een wijziging in de omgekeerde richting is geen stedenbouwkundige vergunning vereist;
  • anderzijds wordt de lijst van de handelingen, werken en wijzigingen die uitgevoerd kunnen worden zonder stedenbouwkundige vergunning, gevoelig uitgebreid.
Comments: Een reactie posten