Voorraadboiler of doorstroomboiler ?

Ik ben er nog steeds niet uit. Hmm. Dit is wat Electrabel weet te vertellen over het onderwerp:


Voorraadboiler: voor- en nadelen

Voordelen

 • Uw reservoir (wasbak, enz.) is snel gevuld, omdat u de volledige voorraad warm water aan een groot debiet kunt aftappen.
 • U hebt onmiddellijk warm water, zelfs als u de kraan maar weinig openzet.

Nadelen

 • Verwarmt het water ook als u het niet nodig hebt.
 • U verliest tijd als de voorraad op is. De voorraadboiler heeft immers tijd nodig om een nieuwe voorraad terug op temperatuur te brengen. Een elektrische boiler heeft meestal meer tijd nodig dan een boiler op aardgas.
Doorstroomtoestel: voor- en nadelen

Voordelen

 • U beschikt steeds over warm water, ook als uw verbruik eens hoger is dan normaal.
 • U verspilt geen energie. Als u geen warm water aftapt, verbruikt het toestel haast niets.
 • Meestal wat goedkoper dan een voorraadboiler.

Nadelen

 • Meestal een lager rendement dan bij een voorraadboiler.
 • Indien u aan verschillende kranen tegelijk warm water vraagt, dan kunnen er zich problemen voordoen (te laag debiet aan de kranen of te lage temperatuur van het water).
  Tip: bij een modulerende brander doet dat probleem zich niet voor. Die houdt de temperatuur constant, onafhankelijk van het gevraagde debiet.
 • Uw reservoir is niet zo snel gevuld als bij een voorraadboiler omdat het debiet typisch kleiner is, zodat het toestel het water kan opwarmen.
 • Als u de kraan te weinig opendraait, krijgt u misschien geen warm water.
Criteria voor de beste keuze

Voorraadboiler:

 • Let op de inhoud:
  • niet te groot, want dan is de aankoopsom en het verbruik hoger.
  • niet te klein, want dan is uw comfort lager.
 • Kies voor het hoogste rendement, dat levert u het hoogste comfort op, en de laagste energiefactuur.
 • 60 °C is ideaal:
  • zet de temperatuur niet te hoog. U verbruikt dan immers meer energie en het rendement van de installatie zakt. Bovendien neemt de kans op kalkafzetting toe of zou u zich wel eens kunnen verbranden.
  • zet de temperatuur toch voldoende hoog, zodat u steeds het comfort hebt van water dat voldoende warm is. Bij lagere temperaturen kunnen er zich ook micro-organismen ontwikkelen in de voorraad en leidingen.

Doorstroomtoestel

 • Kies de grootte van het toestel in functie van uw aftapdebiet.
 • Beperk de wachttijd tussen het openen van de kraan en het moment dat het uitstromende water voldoende warm is. Die wachttijd is afhankelijk van:
  • het debiet van de kraan
  • de diameter van de leidingen
  • de isolatie van de leidingen
  • de afstand tussen het toestel en de kraan

Waterverwarming: bis

Even een overzicht van wat er blijkbaar voorhanden is, en wat telkens de voor- en nadelen zijn. Gas is uit den boze, maar heb ik in dit artikel toch laten staan voor de overzichtelijkheid.


De moderne mens legt de lat veel hoger inzake comfort. Dat blijkt zeker uit het stijgend warmwaterverbruik. Die evolutie heeft er samen met het verbeterde rendement van de cv-ketels en met de doorgedreven isolatie voor gezorgd dat er tegenwoordig meer vermogen nodig is voor de warmwaterbereiding dan voor opwarming van de woning. Het komt er bij de keuze van het systeem dan ook op aan het juiste compromis te vinden tussen een lage investeringskost, een laag verbruik en een maximaal comfort.

Voor de bereiding van warmwater heb je twee principes: de geisers - de zogenaamde doorstromer - of de boiler. Deze kunnen autonoom werken of gekoppeld worden aan een centrale verwarming. De boiler kan zelfs zijn warmte halen uit zonne-energie. We zetten alles even op een rijtje.

Geisers of doorstroomtoestellen

De meeste geisers of doorstroomtoestellen werken op gas. Kenmerkend voor een doorstroomtoestel is dat het toestel pas in werking treedt als de warmwaterkraan wordt opengedraaid. De toestellen verbruiken dus weinig of geen energie als er geen vraag is naar warm water. Wat dat betreft zijn toestellen met een elektronische ontsteking interessanter dan toestellen met een waakvlam.

Door de band zijn doorstroomtoestellen kleiner en goedkoper in aanschaf dan een boiler.

Qua comfort bieden ze het voordeel dat je nooit zonder warm water kan komen te zitten, hetgeen wel kan gebeuren bij boilers. Omdat je geen opslag van warm water hebt, hoef je ook niets te vrezen van de legionella-bacterie.

Let bij de aanschaf van een doorstroomtoestel zeker op het maximale debiet dat afhankelijk is van het beschikbare vermogen. Bij geisers met een te klein vermogen duurt het immers te lang om grote hoeveelheden warm water af te tappen. Een andere beperking van doorstroomtoestellen is dat bij zeer lage waterafnames het kan gebeuren dat de brander niet gaat functioneren. Voor een degelijke geiser van een gerenommeerd merk mag dit evenwel geen bezwaar vormen.

Hou er bij de aankoop rekening mee dat een doorstroomtoestel op aardgas een schoorsteen vergt met boven- en benedenverluchting. Er is ook een beveiligingssysteem nodig dat de geiser uitschakelt bij terugslag in de schoorsteen. Op de veiligheid mag je zeker nooit besparen. Gasgeisers die van bedenkelijke kwaliteit zijn of die slecht onderhouden zijn, houden in combinatie met een gebrekkige ventilatie een risico van koolstofmonoxidevergiftiging in.

Tegenwoordig bestaan er ook net zoals bij de gasketels gesloten systemen. Het grote voordeel is dat deze geen schoorsteen nodig hebben en dat hun werking niet afhankelijk is van de aanwezige lucht in het vertrek.

Behalve de gasgeisers heb je ook de elektrische doorstroomtoestellen die door de band duurder zijn in verbruik en goedkoper qua installatie. Denk er wel aan dat een elektrische geiser een aanpassing van het bestaande elektriciteitsnet kan vergen wat ook nog eens kan resulteren in een bijkomende vermogensbelasting.

De boiler

In een boiler wordt een bepaalde hoeveelheid water op temperatuur gehouden. Het voordeel van een boiler is dat die volledige voorraad in het algemeen sneller afgetapt kan worden dan bij een geiser. Ook levert het geen enkel probleem op om warm water te krijgen als je de kraan slechts gedeeltelijk opendraait. Het nadeel van een boiler is dat hij niet onbeperkt warm water levert. Als de voorraad op is, kan het dus even duren eer het water terug op temperatuur is. Bij de ene boiler kan dat uren duren, bij een andere gebeurt dat op een kwartiertje tijd of minder.

Elektrische boilers hebben een langere opwarmingstijd dan aardgasboilers. Het voordeel van elektrische boilers is dat ze gemakkelijker te installeren zijn.

Om er zeker van te zijn dat je te allen tijde over warm water kan beschikken, is het hoe dan ook van het grootste belang dat je een boiler kiest met de juiste inhoud. De boiler mag dus niet te klein zijn, maar aan de andere kant mag je je ook geen te grote boiler aanschaffen. Dan betaal je onnodig veel geld, zowel bij de aankoop als bij het verbruik.

Als vuistregel kan je stellen dat in een woning met een douche een boiler nodig is van 100 liter, in een woning met een bad één van 130 liter en in een woning met twee baden een boiler van 160 liter. Bij het instellen van de temperatuur van het boilerwater, moet je met meerdere factoren rekening houden. Stel de temperatuur niet te hoog in. Daarmee verhoog je het verbruik en bovendien brengt dit verbrandingsgevaar met zich mee. Te warm water verhoogt ook de kans op kalkvorming.

Anderzijds mag het water ook niet te koud zijn. Niet alleen omwille van het comfort maar ook om te vermijden dat je een te hoge concentratie krijgt van de legionella-bacteriën. Daarom stelt men meestal de temperatuur in op 60° C.

Behalve de inhoud is ook het rendement van de boiler belangrijk. Dat werd de jongste jaren onder meer verhoogd door met lagere temperaturen te werken, door de boilers beter te isoleren en door met behulp van gesofisticeerde regelapparatuur de warmwaterproductie zo optimaal mogelijk te regelen in functie van de behoeften en de elektriciteitstarieven.

Vergeet alleszins niet de buizen van de boiler naar de tappunten zo goed mogelijk te isoleren om stilstandverliezen te vermijden en aldus het rendement te verhogen.

Elektrische boilers

Bij elektrische boilers bevindt er zich een elektrische weerstand in de voorraadtank die het omringende water op de gewenste temperatuur brengt. Voor deze toestellen is het een must om het water tegen een goedkoop tarief te laten opwarmen. Alleen voor kleine boilers (die bijvoorbeeld zorgen voor de opwarming van het afwaswater) is het "normale tarief" nog te overwegen. Het voordeligste systeem is een boiler die aangesloten wordt op het uitsluitend nachttarief. Het nadeel hiervan is dat in noodgevallen overdag geen opwarming mogelijk is. Veel meer in trek zijn de spaarboilers die aangesloten worden op het tweevoudig tarief en die uitgerust zijn met een voorkeurschakelaar. In principe gebeurt de opwarming van het water 's nachts maar dankzij de voorkeurschakeling kan je ook overdag een extra opwarming krijgen.

Een variant op dit systeem is de comfortketel. Hij is vergelijkbaar met de spaarboiler, maar warmt automatisch bij wanneer de voorraad warm water is opgebruikt. Bij deze extra opwarming wordt het water echter minder heet (40° C) dan bij de nachtopwarming. Zo wordt het dagverbruik verminderd en kom je toch nooit zonder warm water te zitten.

In lavabo’s en keukens kan ook gebruik gemaakt worden van zogenaamde drukloze of lagedruktoestellen. Deze toestellen zijn goedkoper en duurzamer dan de gewone boilers, maar zijn enkel verkrijgbaar met een kleine inhoud. Voor keukens is ook het kokendwatertoestel het vermelden waard waar je kokend water kan laten uitstromen. Nadeel van dit apparaat is de beperkte waterinhoud en de lange wachttijd om het water op temperatuur te krijgen.

Combinatie CV-ketel en warmwaterbereiding

Bij nieuwbouw worden de warmwaterbereiding en de C.V.-installatie meestal in één systeem geïntegreerd. Bij renovaties is dit moeilijker haalbaar wanneer er extra leidingen tussen de ketel en de tappunten gelegd worden.

Een veel gebruikt systeem is de combiketel waarbij een gasketel gecombineerd wordt met een doorstroomtoestel.

Doordat de ketels gasgeisers - uitgerust zijn met allerhande nieuwe technieken (vb. condensatieketels, gesloten ketels, …) halen de combiketels ook met betrekking tot de warmwaterbereiding goede prestaties.

Veel van deze ketels zijn uitgerust met een mini-accumulatiesysteem. Dat zorgt ervoor dat er steeds enkele liters water op temperatuur gehouden wordt. Zo wordt het probleem van wachttijden en minimale debieten omzeild.

Nog een trapje hoger op de comfortladder is de ketel met een buffervat van 60 à 80 liter. Hiermee wordt niet alleen het probleem van de tapdrempel vermeden; het maakt ook kortstondige piekdebieten mogelijk. Ook gelijktijdige waterafname van verschillende kranen heeft hierdoor geen invloed op de watertemperatuur. Voor nog meer comfort heeft men die inhoud van het buffervat in sommige toestellen nog opgedreven tot 150 à 200 liter. Resultaat: overvloedig water beschikbaar zonder wachttijd en een continu debiet dankzij de warmtewisselaar.

Behalve de combiketel heb je ook de indirecte boilers. De meeste van deze boilers zijn uitgerust met een spiraal-warmtewisselaar die zich in de tank bevindt en zo het verbruikswater opwarmt. Door deze spiraal wordt heet water gestuurd afkomstig van de stookketel. Vroeger werden deze toestellen gekenmerkt door lange opwarmtijden en vrij grote afmetingen. Daar is de jongste jaren evenwel enorm verandering in gekomen. In die mate zelfs dat er nu combinaties bestaan ter grootte van een diepvriezer waarin ketel en boiler in één omkasting geïntegreerd zitten.

Een geval apart zijn de ketel-boilercombinaties die functioneren volgens het dubbeltank- of het tank-in-tank-systeem, hetgeen je nog het best kan vergelijken met het bain marie-procédé dat we kennen van in de keuken. De toestellen bestaan uit twee in elkaar geplaatste tanks. De binnenkant is gemaakt van roestvrij staal en bevat het sanitaire water. In de buitenste tank stroomt heet water afkomstig van de stookketel.

Dit systeem zou voor een snellere opwarming zorgen omdat het verwarmingsfluïdum volledig rond het sanitaire water zit. Het risico van kalkafzetting zou bij dit systeem ook drastisch verlaagd worden. Door het voortdurend krimpen en uitzetten van de tank is de kalk voortdurend in beweging en kan hij zich niet afzetten op de wanden. Hierdoor hoeven deze toestellen in het algemeen niet meer ontkalkt te worden en daalt het rendement niet na verloop van tijd.

De zonneboiler

Hoewel België niet meteen het zonnigste land is op de wereldbol, kan ook hier de zon ons voorzien van meer dan de helft van de energie die nodig is voor ons warm sanitair water. Doordat de kwaliteit en het rendement van deze systemen sterk gestegen zijn en de prijzen gedaald, wordt een zonneboiler een haalbare kaart voor elk huisgezin. Een volledig zonneboilersysteem vergt een investering van ongeveer € 2.500. Verschillende elektriciteitsmaatschappijen en gemeentes reiken premies uit om het gebruik van de zonneboiler te stimuleren.

Omdat de zonneboiler niet altijd voldoende warm water kan leveren, is er een naverwarmer nodig. Bij een nieuwbouw kan deze naverwarmer geïntegreerd worden in de zonneboiler. Op die manier wordt er ruimte bespaard en gaat er geen warmte verloren tussen het opslagvat en de naverwarmer.

Wanneer de zonneboiler in een bestaande woning geplaatst wordt, kan in sommige gevallen het warmwatertoestel dat je voordien had functioneren als naverwarmer.

Zonneboiler

De overstap naar zonne-energie brengt verschillende voordelen met zich mee. De subsidieregeling is misschien van de baan, maar de ontlasting van het milieu en het verlagende effect op uw energierekening blijven als twee belangrijke voordelen overeind!

Zonneboiler
De laatste jaren zien we steeds meer zonneboilers verschijnen. Een uitstekend initiatief! Voor een gezin dat gas gebruikt voor de verwarming van water scheelt het na aanschaf van een zonneboiler de helft aan energieverbruik. Zelfs als er voorheen een HR-combiketel werd gebruikt. Het verschil is nóg groter als de zonneboiler een elektrische boiler vervangt.

Opbouw
Het belangrijkste onderdeel van de installatie is de zonnecollector. Deze vangt de zonnewarmte op. Het is eigenlijk een zwarte plaat, aan de onderkant geïsoleerd en aan de bovenkant afgedekt met glas. Door de collector stroomt water. Als de zon schijnt, wordt de plaat zó heet dat deze het water verwarmt. Dit opgewarmde water stroomt vervolgens naar een opslagvat, dat in de woning onder het dak komt te staan (of te liggen, want er zijn ook horizontale zonneboilers).
Een zonneboiler functioneert niet uitsluitend wanneer de zon schijnt. Zelfs als het enigszins bewolkt is, wordt het licht in warmte omgezet en werkt de zonneboiler.

Soorten
 • Standaard zonneboiler
 • Zonneboiler combi
 • CV-zonneboiler
 • Compacte zonneboiler

  Rendement
  Het beste naverwarmingstoestel is er een zonder waakvlam en met een hoog opwekkingsrendement; bijvoorbeeld een verbeterd-rendement (VR) of hoog-rendement (HR) toestel. Verder is het aan te bevelen een toestel te nemen met een lage taptemperatuur (55-65 °C), zodat de dekkingsgraad van de zonneboiler maximaal is.
  Tenslotte kunt u beter volstaan met één opslagvat (of eventueel twee gecombineerde, zoals in een duoboiler), omdat meer vaten meestal een groter energieverlies geven.
 • Waterverwarming

  Onze huidige elektrische boiler is ongeveer 17 jaar oud. Ik heb het ding twee jaar geleden nog ontkalkt, maar ik ben er zeker van dat hij niet meer het oorspronkelijke rendement haalt.

  Als we dan toch onze badkamer verbouwen en nieuwe leidingen moeten laten leggen, gaan we meteen een nieuwe boiler installeren. Alleen is de vraag welk type.

  Momenteel is het een grote elektrische boiler die 's nachts oplaadt. In concreto houdt dat in dat we elk een douche kunnen nemen 's morgens, Wolf in bad doen, en dat dan het warm water op is. Als we dan in de loop van de dag extra warm water nodig hebben, moeten we de boiler manueel aanzetten. Ook een bad in combinatie met een douche is moeilijk, vooral in de winter als het aangevoerde water ijskoud is. Dit probleem willen we vermijden. Als we voortdurend warm water willen, wat zijn dan de mogelijkheden ?

  * een gasgeiser. Bart is echter resoluut tegen het gebruik van gas. Momenteel is er ook geen aansluiting, en ik weet niet eens of er wel gas in de straat is.

  * een "power shower": een elektrische doorstroomboiler. Ik heb het ding al zelf gebruikt in Schotland, maar heb geen idee van de kostprijs, van het verbruik, en van de werking van zo'n ding. Het betekent wel ongelimiteerd heet water, net zoals een gasgeiser.

  * warm water op basis van zonne-energie. We spelen sowieso al met het idee van zonnepanelen, maar zijn er nog compleet niet uit. Het probleem is dan echter dat je opnieuw met een beperkte voorraad zit, tenzij je op een andere manier gaat aanvullen. Maar dan heb je in feite twee systemen, en een dubbele kost.

  Opnieuw stof tot nadenken, en informatie die we moeten opvragen.

  Vloerverwarming met parket

  Ik heb even zitten zoeken of dit wel mogelijk is. Mogelijk blijkt het wel, wenselijk echter niet.

  Kan vloerverwarming onder parket of laminaat ?

  Ja, u dient zich echter te realiseren dat hout per definitie een isolator is, zodat daardoor de werking van de vloerverwarming enigszins wordt vertraagd. Bijverwarmen d.m.v. radiatoren wordt dan ook aanbevolen, m.a.w. de vloerverwarming mag niet de hoofdverwarming zijn.

  N.B. Belangrijk is dat voor het leggen van de vloer de vloerverwarming uit is. Pas na het leggen van de vloer kan de vloerverwarming in stappen aangezet worden. U dient er rekening mee te houden dat bij vloerverwarming, zeker bij bepaalde houtsoorten, er specifieke werking kan ontstaan.

  Te denken valt aan krimping van het hout waardoor er naden in uw vloer kunnen ontstaan. Ons advies is dan ook dat wanneer er nog geen vloerverwarming aanwezig is of de vloerverwarming hoeft niet aan dit dan ook zo te laten.

  Verbouwing: verdere actie ?

  Ik denk dat Bart en ik er nu wel uit zijn: even opsommen wat we allemaal willen/moeten doen.

  - We willen effectief mijn bureau verbouwen tot een uitbouw van de living, en dus het huidige binnenraam als buitenraam steken. De veranda gaat dus weg, en het tuintje wordt wat groter. De omkadering van het binnenraam verdwijnt eveneens, zodat zowel plafond als muren gewoon verlengd worden.

  - Daarboven komt een verlengstuk van de badkamer, zodat die een stuk groter wordt, waar het eigenlijk allemaal om te doen was. De hele badkamer moet dus verbouwd worden, met twee wastafels, luxe douche, en - hopelijk- luxe bad, zijnde een jacuzzi of whirlpool. Sauna vrees ik voor :-( wegens plaatsgebrek. Of het moet al een heel kleintje zijn.

  - Aangezien de huidige logeerkamer daardoor vensterloos wordt, moet een stuk van het plafond afgebroken worden, het stuk dat rechtstreeks aansluit op het schuine dak daarboven en dus niet in een andere kamer uitkomt. Dan kunnen daar schuine ramen gestoken worden, zodat ook die kamer daglicht heeft. Ze zal geen uitzicht meer hebben, maar voor een logeerkamer/slaapkamer is dat niet zo erg. Eventueel komt er een binnenvenstertje dat uitgeeft op de traphal.

  - De voordeur wordt verstoken naar de traphal, de enige logische plaats. Daar zit een kamerhoog venster, dus dat is in principe een kleine ingreep.

  - De huidige voordeur wordt vervangen door een raam, en het omgevende halletje wordt weggehaald, waardoor de living een pak groter wordt.

  - Aangezien zowel bureau als voormalig halletje nu geintegreerd worden in de woonkamer, moeten zowel plafond (lattenwerk, met reservelatten voorzien) als vloer (natuursteen tegels boven een vloerverwarming) herlegd en/of aangepast worden.

  - Door het versteken van de voordeur moet ook het tuinpad annex deurbel, brievenbus en zo aangepast worden. Door het feit dat we een hond hebben, is dat minder eenvoudig dan het lijkt. Ook moeten we nagaan waar de ingang tot de tuin moet liggen: moet dat Waterhoenlaan zijn, of mag dat ook aan de Kineastlaan zijn ? Het perceel is gericht naar de Waterhoenlaan, en daar is ook ons adres.

  Al bij al is het een stuk ingrijpender dan wat we oorspronkelijk in gedachten hadden. Het zal echter wel het comfort een stuk verhogen, van zowel woonkamer als badkamer.

  Hmm. Eigenlijk zie ik er toch wat tegenop, al kan ik aan de andere kant niet wachten.

  Commode in de badkamer ?

  Ik heb het al eerder benadrukt: ik wil vooral ook bergruimte in de badkamer.

  Uiteraard moet er plaats voorzien zijn voor handdoeken, washandjes en reserve badschuim, douchegel en dergelijke. Boven of naast de wastafels zou ook een kastje handig zijn voor make up, borstels, tandpasta en tandenborstels, oorstokjes... Dat soort kleine prullen die anders altijd op het tabletje van de spiegel liggen en eigenlijk toch maar in de weg liggen. Liefst ook nog een plaatsje voor al mijn 'juwelen': ik moet nog eens een systeem bedenken om de oorringen en kettinkjes op een deftige, overzichtelijke manier op te bergen, zodat ik in 1 oogopslag kan bepalen wat ik wil dragen.

  Maar... Wat ik ook bijzonder handig zou vinden, is een ladenkast voor ondergoed. Per slot van rekening is het toch in de badkamer dat je dat nodig hebt: elke dag, na het douchen of het uittrekken van je pyama trek je vers ondergoed aan. Het vuile gaat in de wasmand die toch ook in de badkamer staat. Waarom dan geen kast met schuiven voor ondergoed en kousen ? Het zou een hoop geloop besparen.

  Ik vind dat dit toch iets is waarmee we bij de verbouwing rekening moeten houden. Als er plaats voor is, natuurlijk.

  Benutten van ruimte

  Bij een nieuwe badkamer is het altijd de vraag hoe de ruimte zo praktisch mogelijk ingedeeld kan worden. We spenderen meer uurtjes in de badkamer dan we denken. Daarom moet de ruimte optimaal benut worden en zo comfortabel mogelijk zijn.

  Kies niet altijd voor de standaard opstelling in een ruime badkamer. Door het bad op een onverwachte plaats te zetten, wordt er in sommige gevallen meer ruimte gecreëerd. En de badkamer oogt daardoor bijzonder.

  Sommige merken bieden alleen standaard badkuipen aan. Anderen hebben dan weer een uitgebreid assortiment van de raarste vormen en kleuren. Ik denk dat we eerst echt heel goed gaan rondkijken vooraleer we een beslissing nemen. Dat, en ons budget berekenen. Want die speciale baden zijn vaak ook heel speciaal van prijs, jammer genoeg.

  Badmeubels

  Badmeubels geven de badkamer een bepaalde uitstraling.

  Vooral kleur, materiaal en vormgeving zijn van belang. Maar belangrijker dan de ‘looks’ is de opbergruimte die het meubel biedt. Handdoeken, accessoires en make-up slingeren niet langer los rond als er voldoende opbergruimte aanwezig is.

  Er zijn diverse opbergsystemen; bovenkasten, onderkasten of zelfs complete meubelprogramma’s. Door vooraf informatie in te winnen, ben je zeker van de juiste koop.

  Tip: Zet een ombouwmeubel om de wastafel voor meer sfeer.

  Ecologisch bouwen

  Ik denk dat we op vlak van ecologisch bouwen een doorsnee Vlaming zijn : akkoord in principe, maar het moet wel binnen het budget passen en makkelijk zijn.

  In theorie geloof ik wel in het 'zero footprint' principe - zo weinig mogelijk niet-duurzame energiebronnen aanboren, een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten.

  Moeten we bij de verbouwing dan ook rekening houden met ecologische bouwmaterialen ? En zal dit ons budget niet te veel verhogen ? Waar vind ik informatie over ecologisch bouwen ?

  Tijd voor wat huiswerk.

  Ik lees op ecologischbouwen.be :

  Bij de ruwbouw van een huis, zowel voor nieuwbouw als verbouwing, komen de basisvragen naar voor wat betreft materialen en concept van de constructie. Van meet af aan opteer je voor een bepaald systeem en maak je de fundamentele keuze voor milieuvriendelijke en gezonde materialen en een comfortabele woning.

  Wij hebben inlands constructiehout voor houtskeletbouw, trasskalk en trasscement als milieuvriendelijke alternatieven op cement en chemische pleisters, hout voor buitengevelbekleding of als dakleien; platen voor dakopbouw en isolatie (zie hiervoor ook de rubriek 'Isolatie').

  In ons houtassortiment streven wij naar een maximaal aanbod van FSC-gelabelled hout of, indien niet beschikbaar, hout van Europese afkomst.

  Basisprodukten voor Ecologisch Bouwen :

  - inlands constructiehout
  - raamkepers van kastanjehout
  - terrashout van Europese afkomst of met FSC-label. Meer weten over FSC kan op www.wwf.be
  - pleisters : een compleet gamma alternatieven op cement e.a. pleisters binnen- en buitenpleisters, trasskalk, trasscement, kaleipleister, ... van het merk Tubag.
  - onderdakplaten van verschillende merken nodig voor isolatie bij de dakopbouw
  - dakbedekking zoals houten leien

  Parketvloer

  Zoals vroeger gezegd, bij de verbouwing van de living rijst de vraag of we de vloer moeten herleggen.

  We denken op dit moment na over een parketvloer :

  Voor- en nadelen van parketvloeren

  Voordelen

  • Natuurproduct
  • Warme uitstraling
  • Duurzaam (indien van goede kwaliteit)

  Nadelen

  • Bepaalde parketvloeren zijn vrij duur
  • Niet bestand tegen water; niet te vroeg plaatsen
  • Opletten met uitzetten en krimpen van hout (oplossen met uitzetvoegen)

  Akoestische isolatie

  Gudrun zei het al - we zullen ook proberen geluidhinder te vermijden.

  Ik kwam deze tips tegen om geluiden van het sanitair en van de verwarming te vermijden :
  • Geen te grote afloop van het water (anders stroomt het te snel)
  • Op plaatsen waar water van richting verandert of als diameter kleiner of groter wordt, zorgen voor een geleidelijke overgang
  • Handige accessoires: soepele verbindingsstukken, trilvrije bevestigingsbeugels, elastische steunblokjes
  • Zo weinig mogelijk toevoer- of afvoerleidingen in of in nabijheid van slaapkamer
  • Verwarmingsinstallatie niet naast ruimte plaatsen waar rust belangrijk is.
  • Kies een geluidsarme CV-ketel
  • Plaats ketel eventueel op zwevende vloer

  Tuinhuisje

  Achter de huidige veranda staat een tuinhuisje met aangebouwd 'houtkot'.

  Voor mij is dat al jaren een doorn in het oog. Ik hou niet zo erg van koterijen. Bovendien is ons achtertuintje zo al klein, en neemt dat tuinhuis redelijk veel plaats in - het voelt daar achteraan voor mij echt benauwd aan.

  Langs de andere kant : ik geniet van mijn haardvuur in de winter - en de houtvoorraad moet ergens opgeslagen kunnen worden. Idem dito het tuingerief : grasmachine, tuinmeubels in de winter, etc.

  Een dilemma...

  Badlinnen

  Vandaag stond ik op het punt online nieuwe badmatjes te bestellen, omdat de oude niet echt schitterend meer zijn. Tot hiertoe is al het badlinnen dat ik zelf heb aangekocht, lichtgeel naar zachtoranje.

  Ik had bijna op 'bestellen' geklikt, toen het absurde van de situatie me opviel: waarom zou ik nu nieuwe badmatjes bestellen, als we volgend jaar een compleet nieuwe badkamer zetten in een nog onbekend kleur ? Zachtgeel gaat nu wel bij veel dingen, maar als we bijvoorbeeld voor bruintinten gaan in het email van wastafel en bad, zal ecru, ivoor of beige (jawel heren, dat zijn kleuren) toch een pak beter passen. Dan is het gewoon een kwestie van tijd vooraleer alle badlinnen aangepast is.
  Toch vermoed ik dat we naar een donkere basistint zullen gaan. Met misschien wel gele accenten in het badlinnen. Mja. Toch maar even afwachten nog.

  Geluidshinder

  Een van de dingen waarvan ik me vandaag gerealiseerd heb dat ik ze anders wil, is de opstelling van de badkamer omwille van het geluid. Laat me even uitleggen...

  De badkamer ligt naast Wolfjes kamer. In tegenstelling tot wat iedereen verwacht van een peuter, is hij niet echt een vaste slaper. Daarom durfde ik me vanavond geen bad te nemen, ook al had ik daar echt wel zin in. De kans dat hij zou wakker geworden zijn door het geluid van het stromende water, de kranen, het gestommel, is vrij groot, en dan moest ik druipnat ook nog eens voor een kleintje zorgen.

  Ik wil dus graag, indien mogelijk, in de nieuwe badkamer de jacuzzi (of de whirlpool, we zijn er nog niet uit) en de douche niet langer langs de gemeenschappelijke muur met zijn kamertje, maar wel langs de andere kant. Hoewel - bedenk ik net - dat daar dan de andere kamer ligt, waar hopelijk ooit nog een tweede kleintje zal liggen slapen.

  In elk geval is de kwestie van geluidsisolatie toch iets waar we rekening mee moeten houden: het is niet aangenaam dat het halve huis wakker wordt als er iemand zijn ding doet in de badkamer. Onder een douche moet je ongestoord kunnen zingen, nietwaar ?

  Wederopname hypotheeklening

  Ons huis is in 1997 aangekocht. Indertijd zijn we een twintigjarige hypotheeklening aangegaan.

  We zijn nu bijna tien jaar verder, en er is wel wat ruimte vrijgekomen bij de originele hypotheek. Ik vermoed dat we, ook op fiscaal vlak, best toch voor een deel van de verbouwingen een nieuwe lening moeten aangaan.

  Dat zal waarschijnlijk een wederopname worden :

  U kan de eerste kredietopening dan opnieuw benutten, zelfs al is die lening al volledig afbetaald. Een hypotheekinschrijving geldt immers steeds voor dertig jaar, zelfs bij een kortere aflossingstermijn. Daardoor is het mogelijk om, zonder nieuwe hypotheekkosten, een kredietopening voor een tweede maal te benutten, zolang u het maar binnen de dertig jaar na het afsluiten van de lening doet. Daarbij geldt wel een belangrijke beperking: u kan nooit meer lenen dan het bedrag dat u in de oorspronkelijke kredietopening leende. U kan dus enkel opnieuw lenen wat u al heeft terugbetaald.
  Zo'n wederopname biedt, naast het besparen van kosten, ook diverse andere voordelen. Vermits de bank een hypothecaire waarborg heeft, kan ze het voordelige tarief van een hypothecair krediet toepassen. Kiest u voor een gewone financiering zonder hypothecaire waarborg, dan betaalt u meer rente. Zo'n lening biedt de bank immers minder sterke garanties. U krijgt bij zo'n wederopname steeds het tarief dat geldig is op het moment van de heropname (dus niet het oorspronkelijke tarief van de lening).
  Een ander voordeel is dat u de terugbetaling kan spreiden over de lange looptijd die eigen is aan een hypothecair krediet. Dat maakt de maandelijkse aflossing gemakkelijker te dragen.

  Glasraam: the sequel

  Gisteren ben ik opnieuw even bij mijn ouders binnengewipt, en heb - hoewel het al na 21.00u was en het licht dus verre van optimaal - toch een foto genomen van het glasraam, waarover ik eerder heb gesproken.

  De foto valt me tegen, in die zin dat de kleuren veel vibranter zijn dan dat een foto met flits kan weergeven.

  Ik hoop dat we het toch nog ergens kunnen integreren. Ik vind het nog steeds heel mooi.
  Dit is één van de vleugels, en dan is er nog het bovenstuk, dat mooi aansluit op de tekening in de vleugels.


  Oprit

  Bij de oorspronkelijke plannen was er een buitentrap voorzien.

  Daarvoor zouden we ook moeten nadenken over de oprit voor onze garage, en het stuk dat naar onze achterdeur leidt. Die zou misschien moeten heraangelegd worden.

  Bij de herziene plannen is daar geen sprake meer van.

  We moeten wel eens nadenken over het kleine tuintje achteraan, aan de veranda.

  Ook daar heeft de oprit een verlengde, gelegd in tegels. Verwijderen is voor mij de boodschap.

  Bureau

  Hoe meer ik erover nadenk, hoe beter ik de verbouwing van mijn bureau zie zitten.

  Ja, het gaat een stuk kleiner worden, dat geef ik toe. Maar:
  - het zal een stuk energievriendelijker want pakken beter geisoleerd zijn
  - de lichtinval boven mijn computerscherm valt weg
  - de muur waarin het tussenvenster kadert, en het venster zelf uiteraard, verdwijnen, zodat alles een pak groter zal lijken
  - het schuifraam dat nu tussen bureau en living zit, kan naar de buitenmuur verhuizen, zodat ik meteen een veel groter 'buitengevoel' krijg, en ook quasi de hele wand kan openschuiven
  - het kleine tuintje aan die kant wordt groter
  - ik kan eindelijk herbehangen :-p

  Laat die verbouwing maar komen !