Vloerverwarming met parket

Ik heb even zitten zoeken of dit wel mogelijk is. Mogelijk blijkt het wel, wenselijk echter niet.

Kan vloerverwarming onder parket of laminaat ?

Ja, u dient zich echter te realiseren dat hout per definitie een isolator is, zodat daardoor de werking van de vloerverwarming enigszins wordt vertraagd. Bijverwarmen d.m.v. radiatoren wordt dan ook aanbevolen, m.a.w. de vloerverwarming mag niet de hoofdverwarming zijn.

N.B. Belangrijk is dat voor het leggen van de vloer de vloerverwarming uit is. Pas na het leggen van de vloer kan de vloerverwarming in stappen aangezet worden. U dient er rekening mee te houden dat bij vloerverwarming, zeker bij bepaalde houtsoorten, er specifieke werking kan ontstaan.

Te denken valt aan krimping van het hout waardoor er naden in uw vloer kunnen ontstaan. Ons advies is dan ook dat wanneer er nog geen vloerverwarming aanwezig is of de vloerverwarming hoeft niet aan dit dan ook zo te laten.
Comments: Een reactie posten