Afvoergaatjes in ramen

Het afvoeren van insijpelend water is heel belangrijk. Zo kan water nooit in het raam blijven staan en kan er ook geen vorstschade ontstaan door niet afgevoerd restwater. Rondom het raam wordt daarom best een butylslab of EPDM-folie aangebracht om te vermijden dat water in de spouwmuur terecht zou komen.

Er bestaan twee mogelijkheden om binnendringend water af te voeren. De eerste bestaat erin op regelmatige afstand gaatjes te voorzien die met een kunststof kapje afgedicht worden. De tweede methode bestaat erin onderaan het raam een extra onderdorpel aan te brengen, die zorgt voor een goede afvoer van insijpelend water. Op deze manier verkrijgt men een onzichtbare afwatering.
Comments: Een reactie posten