Architect

De architect gaat ne of de werken worden uitgevoerd volgens de plannen en de richtlijnen van de bestekken. Hij moet aanwezig zijn op de bouwplaats telkens er werken op het programma staan die achteraf niet meer te controleren zijn of bij opdrachten die een bijzondere technische uitleg vergen. Uiteraard hangt zijn aanwezigheid ook af van de bepalingen van de overeenkomst met de bouwheer. De controlerende taak mag niet worden verward met het bestendig toezicht, dat een voortdurende aanwezigheid op de bouwplaats vergt en daardoor een supplementaire opdracht en vergoeding.

De wekelijkse bouwplaatsvergaderingen met bouwheer, architect en aannemer zijn belangrijk om de stand van zaken te evalueren. Een bondig verslag van deze bijeenkomsten wordt opgenomen in het bouwplaats- of werkboek. Datum van de vergadering, het behandelde onderwerp en de beslissing worden genotuleerd en ondertekend door alle betrokken partijen. De aannemer noteert in het werkboek de dagelijkse vordering van de werken en de perioden waarin geen werken worden uitgevoerd. De architect vermeldt datum en uur van de bouwplaatsbezoeken en formuleert de opmerkingen met betrekking tot de werken. Als opdrachtgever moet u erop toezien dat zo'n bouwplaatsboek nauwkeurig wordt bijgehouden. Op sommige bouwplaatsen wordt nogal slordig omgesprongen met deze verslagen of ze worden zelfs gewoon " vergeten ".
Nochtans kunnen deze bouwplaatsverslagen in geschillen soms als bewijsstuk dienen.

De oplevering: de laatste loodjes

Als alle werken zijn beëindigd, volgen de voorlopige en de definitieve oplevering. Bij het nazien van de rekeningen controleert de architect of de opgegeven hoeveelheden en materialen verwerkt werden en overeenstemmen met de offertes. Ook de prijsaanpassingen en de kostprijs van de gepresteerde meerwerken worden kritisch geanalyseerd.

Wat kost dat allemaal ?

De architect rekent voor zijn diensten een ereloon aan. Er is een trend om een forfaitaire prijs af te spreken, maar meestal wordt gewerkt met een percentage. In dat laatste geval wordt het honorarium uitgedrukt in procenten van de totale kostprijs van de woning. Als richtlijn moet u voor een gewone eengezinswoning 7% op de eerste schijf tot 74.368,05 euros betalen. Op een bedrag tussen 74.368,05 euros en 247.893,52 euros komt daar 6,5% bij. Op alles boven de 247.893,52 euros moet u rekenen op nog eens 6%. Vraag vooraf aan uw architect het concrete bedrag van zijn honorarium en welke prestaties hij voor dat bedrag levert.
Voor een expertiseopdracht hanteren de meeste architecten een uurloon. Sommigen doen dat ook bij een adviserende opdracht. De Nationale Raad van de Orde van Architecten heeft het zogenaamde " eerste advies " uitgewerkt. Dit onderhoud mag volgens de Orde één tot twee uren in beslag nemen en de architect mag voor deze dienstverlening een bedrag aanrekenen van zo'n 49,57 euros. Dit eerste advies leidt tot geen enkele verbintenis.

Wat met de betaling ?

De architect kan zijn honorarium als volgt opeisen : 20% als voorschot; 20% bij het overhandigen van de documenten voor de aanvraag van de bouwvergunning; 20% bij het overhandigen van de aanbestedingsdocumenten; 30% naarmate de werken vorderen; het saldo bij de voorlopige oplevering. Het bedrag van de eerste vier schijven is gebaseerd op de geraamde totale uitgave. Nadat de werkelijke prijzen bekend zijn, volgt een aanpassing. U kunt ook minder vooraf en meer tijdens de uitvoering van de werken betalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn : 15% na de opmaak van de voorlopige ontwerpen; 30% bij afgifte van de documenten voor de aanvraag van de bouwvergunning; 30% naarmate de werken vorderen; 20% bij de voorlopige oplevering; 5% bij de definitieve oplevering.

Comments:
 Beste,
De relatie met mijn architect verloopt niet zo soepel..
Uiteindelijk is de nieuwbouw wel klaar...maar de architect stond ook in voor de veiligheid en het epb verslag.
Ik betaalde grotendeels van de gevraagde facturen,maar hield het laatste deel van de laatste schijf (10%=€605) in daar het epb-verslag nog niet in orde is.
Na een aanmaning tot betalen ,mailde ik dat ik dit deel onverwijld zou storten als ALLES ,dus ook het epb verslag in orde zou zijn.
Nu krijg ik via zijn advocatenkantoor het verzoek tot onmiddellijke betaling verhoogd met intresten en kosten... moet ik daar nu aan voldoen? Wat zijn mijn rechten? En welke stok heb ik nog achter de deur als ik zou betalen?
Verder wil ik nog melden dat ook de bouw zelf niet in ideale samenwerking is gegaan,zo heb ik geen enkel werf-verslag ontvangen,er is weinig tot geen opvolging of werfbezoek geweest en met veel moeite amper eens een moeizaam advies???Verder werden fouten in de grondplannen door hem weggewimpeld.( door de voorzienigheid van de metser en compromies van mijnentwege werden deze gelukkig wel opgelost,maar zonder hulp of advies van de architect! )
Begrijp je mijn bezorgdheid dat als ik betaal mijn dossier nooit in orde gaat komen?
Wat staat mij nu te doen en wat zijn mijn rechten,liefst zonder in de gerechtelijke molen te belanden!
Alvast dank voor de reactie!
 
Een reactie posten