Subsidies bij nieuwe ramen

Indien U nieuwe ramen laat plaatsen, en deze ramen voldoen aan een bepaalde opgelegde isolatiewaarde, kan U subsidies krijgen op Uw persoonbelasting onder de noemer "energiebesparend investeren". M.a.w. indien U ramen laat plaatsen met dubbele superisolerende beglazing, deze heeft een U-waarde van 1,1 W/m²K, voldoet U aan deze normen. Zo kan U 40% van Uw factuurbedrag, met een forfetair bedrag van 600 €, aftrekken van Uw persoonsbelasting. Tevens kan U bij Uw energieleverancier tot ± 10 €/m² terug krijgen indien U overschakelt van enkele naar deze superisolerende beglazing. Het is wel belangrijk dat U dit meldt aan Uw energieleverancier voor U de ramen laat vervangen.
Comments:
 Deze regeling is onlangs nog gewijzigd en zal in de toekomst waarschijnlijk weer aangepast worden. Je kan steeds een update vinden op www.vensterman.be
 
Een reactie posten