Verbeteringspremie verbouwen

Voorwaarden verbeteringspremie


Uw inkomen
mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 20.000 euro. Per persoon ten laste mag u hier 1000 euro bijtellen.

De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn, en heeft een kadastraal inkomen van maximum 1200 euro. Voor verbeteringswerken moet de woning minstens 20 jaar oud zijn. En natuurlijk moet ze gelegen zijn in het Vlaamse gewest.

Andere premies van de Vlaamse overheid - nieuwbouw- of renovatiepremie of tegemoetkoming in de leninglast - mag u voor deze woning niet ontvangen hebben. Maar u kunt de premie wel combineren met een aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten.

Belangrijk: eigenaars die hun woning niet zelf bewonen, maar deze gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor, kunnen ook beroep doen op deze premie, indien zij maximum 46.000 euro verdienen.

En uiteraard wordt de premie maar uitgekeerd na voorlegging van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken.

Comments: Een reactie posten