Watertoets

Elke stedenbouwkundige vergunning moet voortaan een ‘watertoets’ ondergaan.

Uw bouwwerk mag immers de loop van het water niet dermate veranderen dat het een ‘betekenisvol’ nadelig effect gaat uitoefenen. Dit principe heeft verreikende gevolgen. In gebieden met een overstromingsrisico kan de overheid u bijvoorbeeld verplichten uw woning te onderkelderen, of waterdoorlatende verhardingen te gebruiken, of een bufferbekken aan te leggen, of uw perceel in te dijken enz. Een negatieve watertoets kan zelfs tot een bouwverbod leiden. Bovendien is het verkeerd te denken dat de watertoets uitsluitend te maken heeft met problemen van wateroverlast en overstromingen: ook het behoud van waterrijke natuurgebieden en de vrijwaring van drinkwaterwinningen worden hierbij in rekening gebracht.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk
Comments: Een reactie posten