Badkamerkranen

Veel draait tegenwoordig rond energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen of verbouwen. Bij het uitkiezen van onze badkamerkranen wil ik dan ook zeker letten op hun efficientie - en niet alleen op hun design.

De keukenkraan en wastafelkraan zijn echte waterverslinders als ze onnodig open staan. Het zoeken naar de juiste temperatuur laat ettelijke liters water verloren gaan. Dit kan vermeden worden door het gebruik van een ééngreepsmengkraan van Grohe.

Voor heel wat dagelijkse karweitjes in de keuken, zoals het vullen van pannen en ketels, het wassen van sla of het afspoelen van pasta, is koud water prima. Idem voor tanden poetsen en handen wassen in de badkamer. Toch gebruiken mensen met traditionele ééngreepsmengkranen vaak onbewust lauw water. Deze kostbare vergissing wordt gemaakt omdat de centrale stand van de hendel - die de meeste mensen verkiezen omwille van zijn symmetrie - ook het warm water in beweging brengt. Grohe biedt nu een milieuvriendelijke oplossing met de nieuwe Eurostyle Cool: wanneer de hendel in de centrale stand staat, stroomt er uitsluitend koud water uit deze kraan. Warm water verkrijg je enkel wanneer je de hendel naar links beweegt. Zo bespaar je water én energie.

In het binnenwerk van elke Grohe ééngreepsmengkraan bevindt zich bovendien een stelschroef. Hiermee kan je het gewenste maximumdebiet instellen (aanbevolen: 6 l/min.).

Huis verkopen

Er is op dit moment gewoon geen sprake van dat we ons huis zouden verkopen.

Toch is het interessant om de huizenmarkt een beetje te volgen - je weet maar nooit.

Het duurt steeds langer voor een woning in Europa verkocht raakt, maar dat kon afgelopen jaar niet beletten dat de prijzen sterk opliepen.

Ook tijdens de eerste acht maanden van dit jaar zaten de vastgoedprijzen en de verkoopperiodes weer samen in de lift. Koploper was afgelopen jaar Zweden met een gemiddelde prijsstijging van bijna 23 procent, op de voet gevolgd door Spanje met ruim 19 procent. Ook in Frankrijk, Finland, Groot-Brittannië en België werden prijsstijgingen opgetekend van meer dan 10 procent.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Duitsland met een prijsdaling van bijna 21 procent. Niet verwonderlijk dat huizen en appartementen er nu gemiddeld al 182 dagen te koop staan, acht dagen meer dan een jaar eerder.

De opvallendste stijger is Nederland, waar de tijd tussen de eerste advertentie en de ondertekening van het verkoopscompromis opliep van 72 tot gemiddeld 168 dagen. In België steeg de verkooptijd van 90 tot 100 dagen.

Spanje roeit tegen de stroom in met een prijsverdubbeling sinds 2003 en een inkrimping van de verkoopduur van 90 tot 30 dagen in dezelfde periode.

Klimop tegen gevel

Mijn vrouw is een grote fan van klimop en ander gewas tegen onze gevel. Maar nu hoor ik dat klimop helemaal niet zo vochtwerend werkt en dat er zelfs nadelen zijn: ongedierte, loskomende voegen, aantasting van het houtschrijnwerk. Klopt dat?

Bart Goossens van het bedrijf Wienerberger vindt er geen graten in om klimop te laten groeien op een gevel. ,,In stadstuinen gebeurt dat zelfs steeds vaker, wegens het plaatsgebrek en de vraag naar groen.''

,,Na een fikse regenbui zal een met klimop begroeide gevel uiteraard langer nat blijven, omdat hij niet dezelfde luchtstromen krijgt als bij een open, snelle droging. Maar hierdoor zal de steen zeker niet degenereren. Als de voegen loskomen, komt dat waarschijnlijk doordat er een oud voegprocédé - met veel kalk - is gehanteerd. Hedendaagse voegen moeten voldoen aan strengere normen inzake de hardheid en hechting op de steen.''

,,Dat klimop meer beestjes aantrekt dan een vrijstaande gevel, spreekt ook voor zich. Maar daartegen kun je voorzorgen nemen, door simpelweg een vliegenraam te plaatsen.''

Klimop tegen een gevel kan dus helemaal geen kwaad. Wens je je toch extra in te dekken, dan kun je een gaaswerk of dradennetwerk aanbrengen op zowat tien centimeter van de muur, als geleider voor de klimplant.

Bouwplannen analyseren

Gevonden op bouwwijzer.be : de checklist duurzaam bouwen.


Die checklist geeft je toegang tot honderden adviezen die geordend zijn per thema: energie, water en bouwmaterialen.

Aan de hand van deze checklists kan je bouwplannen voor woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw of renovatie nazien op hun duurzaamheid.

Elk advies in een checklist is een link naar een bijhorend specificatieblad meer uitleg over dit advies. Het specificatieblad beschrijft de maatregel en haar milieuwinsten, geeft technische informatie, en verwijst naar mogelijke premies, achtergrondinformatie en links.

Weet je niet goed waar te beginnen? Ons draaiboek overloopt de verschillende stappen in een ontwerpproces. We geven aan welke advieslijsten je eventueel kunnen helpen.

Woningprijs met 11% gestegen

Dit geeft je toch te denken...

De prijzen van woningen zijn vorig jaar in België met gemiddeld 11 procent gestegen. Woningen werden gemiddeld 100 dagen te koop aangeboden. Brussel blijft de goedkoopste hoofdstad van Europa. Dat blijkt uit een analyse van de Europses residentiële vastgoedsector die werd gemaakt door ERA, een samenwerkingsverband van 85 makelaars.

Vorig jaar werden in België 127.467 woningen (huizen en appartementen) verkocht, aldus ERA. In dat cijfer is nieuwbouw niet inbegrepen. België zit in de reeks Europese landen waar de prijzen in 2004 ten opzichte van 2003 met gemiddeld meer dan 10 procent zijn gestegen.

Het makelaarsnetwerk zegt in de nabije toekomst geen scherpe prijsdaling te verwachten. Ook in 2005 blijven de prijzen stijgen, maar tot nu toe minder dan in 2004, aldus ERA. Er is sprake van een stijging met 6,4 procent ten opzichte van 2004. Dat de markt aan het veranderen is, blijkt volgens ERA ook uit het feit dat een woning in België nu gemiddeld 114 dagen te koop staat. In het jaar 2004 ging het om een gemiddelde van 100 dagen. Het gaat om de periode tussen de verkoopdracht en het compromis.

Inhaalbeweging

Opvallend zijn de grote interne verschillen die ERA vaststelt voor de Belgische woningmarkt in het lopende jaar. In Wallonië steeg de prijs van een huis gemiddeld met 21 procent ten opzichte van 2004. ERA wijt dat aan een inhaaleffect omdat de prijzen er veel lager lagen dan in Vlaanderen en Brussel. In Antwerpen is de gemiddelde verkoopprijs van woningen in het lopende jaar met 1,3 procent gedaald, aldus ERA.

België is met 78 procent woningbezit één van de landen met het hoogste percentage eigenaars. Tweede verblijven blijven populair. In Spanje bijvoorbeeld werden 150.000 woningen aan buitenlanders verkocht. In België zijn de prijzen aan de kust met gemiddeld 23 procent gestegen, dus het dubbele van het nationale gemiddelde.

Brussel blijft volgens het ERA-onderzoek de goedkoopste hoofdstad van Europa. Een woning kostte er in 2004 gemiddeld 182.211 euro. In Parijs ging het om een gemiddeld bedrag van 261.181 euro, in Londen om 328.204 euro en in Madrid om 408.000 euro.

Automatisch hekken

Ik zou graag op termijn onze tuin volledig afsluiten, zodat de hond vrijelijk kan rondlopen. Daarvoor zouden we wel een automatisch hekken moeten hebben, om binnen en buiten te kunnen rijden met onze auto.

Hekken- of Poortfunctie : We leggen hieronder de maximale benutting van de hekkenfunctie uit, men kan met behulp van de parameters eventueel niet aanwezige elementen uitschakelen.

De gebruikte elementen zijn: de afstandsbediening van de garagepoort of de garagepoortknop, het hekken aan de oprit, de opritverlichting tot aan de garage, het garagelicht, de parlefoon om bezoekers binnen te laten.

Er zijn 2 mogelijkheden Hekken aan garagepoort of hekken aan tuinpad

* Hekken aan oprit voor garagepoort: men drukt op de afstandsbediening voor de garage:

1. De garagepoort gaat open.
2. Het garagelicht gaat aan indien het donker is. (en voor een instelbare tijd)
3. Indien het donker is en het opritlicht naar de garage brand niet, dan gaat dit licht aan.
4. Het oprithekken gaat open.

* Wordt nu van de straat de oprit ingereden dan gebeurt na het voorbijrijden van het hekken (fotocel) het volgende:

1. Het hekken gaat terug dicht.

2.Er start een instelbare timer die indien men binnen deze tijd niet door de garagepoort rijd (men blijft buiten de poort op de oprit staan) dan gaat de garagepoort terug dicht, het garagelicht uit en de oprit lichten uit.

3. Rijd men binnen deze timertijd door de fotocel aan degaragepoort, dan gaat de poort enkel dicht na manueel sluiten door een drukknop in garage of afstandsbediening, en gaat ook het licht op de oprit terug uit indien dit uit was voor het openen van de poort.

4. Doet men het garagelicht uit dan gaat ook de poort dicht, en het opritlicht uit, indien deze uit waren voor het sturen van de garagefunctie.

* Wordt nu van uit de garage naar buiten gereden (fotocel), gebeurt het volgende:

1.Na het buitenrijden uit de garage, sluit de garagepoort, het garagelicht gaat uit

2. De timer start om opritlicht en het oprithekken te controleren, verloopt die tijd zonder voorbij het oprithekken te rijden dan sluit dit hekken en gaat het opritlicht uit indien dit uit was voor de functie startte. (men is op de oprit blijven staan)

3. Rijd men binnen die tijd door het oprithekken dan sluit het hekken direct en gaat ook het opritlicht uit, indien dit uit was voor het openen.

Batibouw

Batibouw was dit jaar van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 van 10u tot 18u30, met een nocturne tot 21u op vrijdag 4 maart 2005.

Was Batibouw nu tweejaarlijks of jaarlijks ? Ik vraag me af of er volgend voorjaar (wanneer we het grootste stuk van de verbouwing plannen) een Batibouw is - dan kunnen we gaan kijken.

Afvalstoffen

Vooraleer we gaan opbouwen, zullen we eerst een stukje moeten afbreken. Ik vraag me af of we veel van onderstaande gevaarlijke afvalstoffen zullen tegenkomen.

Het kabinet van minister Van Mechelen heeft op 8/9/2005 op de Matexpo-beurs aangekondigd dat de minister selectief slopen wil bevorderen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) juicht dit toe. Bij sloopwerken komen geregeld materialen vrij met een nefaste impact op gezondheid en leefmilieu. Nu worden slopers hierover nauwelijks geïnformeerd. Zij lopen dus belangrijke risico’s. Zo zijn er in België jaarlijks zo’n 240 asbestdoden te betreuren. Ook voor de bouwopdrachtgevers is het riskant dat bij sloopwerken gevaarlijke afvalstoffen in het leefmilieu terechtkomen. Zij kunnen hiervoor mede aansprakelijk worden gesteld. Om de aannemers bij het selectief slopen te ondersteunen heeft het kabinet modelbestekken en –inventarissen in het vooruitzicht gesteld.


In de Vlaamse bouwsector komen bij bouwwerken jaarlijks zo’n 60.000 ton gevaarlijke afvalstoffen vrij. Het gaat niet alleen om PCB’s, teerhoudende stoffen en materialen en asbest. Sedert dit jaar worden ook asbestcementplaten, asbestleien, asbesttegels en andere bouwmaterialen met hechtgebonden asbestvezels als gevaarlijke afvalstoffen beschouwd.


Gevaarlijke afvalstoffen komen in belangrijke mate vrij bij de uitvoering van sloopwerken en meer in het bijzonder bij de afbraak van voormalige industriële sites. Voor de sloper zijn zij niet altijd gemakkelijk herkenbaar en identificeerbaar. Vaak blijken de gevaren pas na een grondige analyse van het te slopen gebouw. Doorgaans kent de opdrachtgever beter de voorgeschiedenis van het gebouw dan de aannemer. Hij is dus best geplaatst om de sloopfirma’s op voorhand een inventaris te bezorgen van de gevaarlijke en andere afvalstoffen die in het gebouw aanwezig zijn.


Een dergelijke werkwijze komt zowel de opdrachtgevers als de slopers en het leefmilieu ten goede. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “Vooreerst is dit voordelig voor de opdrachtgever. Op basis van de inventaris zal hij van de sloper een preciezere offerte kunnen verwachten. De opdrachtgever zal dan ook een beter inzicht in de sloopkosten krijgen. Op die manier zullen bij de werken zelf minder onaangename verrassingen plaatsvinden. Bovendien zal de sloper door de grotere zekerheid een kleinere risicopremie moeten betalen.


Een inventaris komt ook de gezondheid van de arbeiders ten goede. Asbest was decennia geleden heel populair. Vandaar dat in bestaande gebouwen nog heel wat asbest verwerkt zit. Bij de sloop van deze gebouwen worden de bouwvakkers aan asbest vrijgesteld. Het sloopbedrijf zal des te beter voor zijn arbeiders beschermingsmaatregelen kunnen nemen naarmate het beter is ingelicht over de aanwezige asbest. Op die manier zal de inventaris sterk bijdragen tot een vermindering van het aantal asbestdoden.


Tenslotte is een afvalstoffeninventaris eveneens voordelig voor het leefmilieu. De slopers zullen op basis van de afvalstoffeninventaris de verschillende soorten van afvalstoffen op de bouwplaats kunnen sorteren. Er zal dus minder gemengd afval voorkomen. Dit zal de prijs voor de afvalverwerking doen dalen. Van deze prijsdaling zal uiteindelijk de bouwopdrachtgever mee kunnen profiteren.”


De VCB staat dan ook achter het voorstel van het kabinet van minister Van Mechelen om voor sloopwerken een modelbestek en een modelinventaris voor afvalstoffen in te voeren. Gezien het om een nieuw instrument gaat, moet het wel eerst worden uitgetest. De VCB gaat er mee akkoord dat het sloopbestek en de afvalstoffeninventaris eerst bij een aantal (vooral grotere) projecten wordt uitgeprobeerd vooraleer het via de stedenbouwkundige vergunning wordt veralgemeend.

Accenta jaarbeurs

De klassieker om inspiratie voor de verbouwing op te doen : de Accenta Jaarbeurs.

Die gaat door van 17 tot 25 september in Flanders Expo in Gent, iedere dag van 11u tot 19u. Op dinsdag en donderdag is er een nocturne tot 22u.

Glasdallen voegen voor inloopdouche

Volgende vraag tegengekomen over glasdallen bij een inloopdouche :

Bestaat er een manier om mijn voegen van ± 1 cm breed waterdicht te maken . Ik heb namelijk voor mijn inloopdouche een muur van glasdallen laten maken. In de cement die daar voor gebruikt is is er ook een produkt aan toe gevoegd om de voegen waterdicht te maken , maar dat is niet het geval.

Om het echt perfect te doen kan je best gebruik maken van KERDI-matten van Schlüter. Dit is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden is voorzien van vliesweefsel. Deze mat is uitstekend geschikt voor contactafdichtingen in combinatie met tegels op wanden en vloeren. Deze leg je met een flexlijm vast op de bestaande ondergrond en daarop lijm je de tegels. In de mat zit meteen een afvoersysteem ingebouwd.

Wat je ook kan doen is de hele grootte van de douche laten uitloden door een loodgieter, waarin een uitvullingslaag komt (stabilisé) waarop je kan tegelen.

In een speciaalzaak voor tegels kan je voor meer info terecht.

Badkamer trends in kranen

Nog niet zo heel lang geleden, kreeg de badkamerkraan maar beperkte aandacht. Bij de badkamerinrichting stond de keuze voor de kraan niet bovenaan de lijst. Wat dat betreft heeft de kraan een enorme inhaalslag gemaakt. Tegenwoordig is de badkamerkraan een sfeer en stijlobject op zich.

Trend: strak en sober

De trend voor kranen is strak, robuust en minimalistisch. De badkamerkraan anno 2005 blinkt uit door eenvoud. Althans, in uiterlijk. Rechte, kubistische vormen, platte 'lint'vormen en robuuste ronde vormen voeren de boventoon.

Tweegreeps

Opvallend is ook de tweegreepskraan terrein lijkt te winnen op de eenhendelmengkraan. Een tweegreeps inbouwkraan op de wand boven de wastafel of op de rand van de wastafel is populair.

Opvallende hendels

Natuurlijk gaat ook de eenhendelmengkraan met zijn tijd mee. De moderne eenhendelmengkraan beschikt over een opvallende bedieningshendel, bijvoorbeeld in de vorm van een joystick, of een onopvallend, strak bedieningspookje. Ook zien we dat de bedieningshendel kleur krijgt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gekleurd glas of van ingelegde glasdecors.

De badkamerkraan van nu is een stijlobject op zich. Opvallend mooi door soberheid en krachtig aanwezig.

Eerste stappen

De eerste stappen zijn gezet: de architecte is gisteren alles komen opmeten om een concrete planning op te stellen, en ik heb al een paar folders mee van stoomcabines en badkamers allerhande.

Blijkbaar kan je, als je van plan bent één en ander aan te schaffen, een afspraak maken om dingen uit te testen. Fijn, dat wist ik niet.

Ondertussen zijn er ook al een paar folderaanvragen en offerteaanvragen de deur uit voor onze nieuwe voordeur. Ik zou die graag in hetzelfde materiaal zien als de rest van de ramen, zijnde een donker gebeitste merbau. Bart heeft daarentegen een voorkeur voor aluminium- of PVCprofielen: duurzamer en makkelijker in onderhoud.

Ik denk dat we concreet eerst de folders en voorstellen moeten zien, en pas dan een echt idee vormen. In elk geval zal de voordeur zelf in glas zijn, of toch voor een groot deel: anders is er geen licht in de traphal, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Mat glas, helder glas of spiegelglas, ook daar moeten we eens over nadenken.

Kozijnen

We zijn om dit moment aan het kijken hoe we best onze voordeur verplaatsen. Er komt een nieuwe voordeur in de traphal, op de plaats van het bestaande raam.

Eerst eens goed nadenken over de kozijnen...


Waarom onderhoudsarm en niet onderhoudsvrij
In tegenstelling tot wat veel bedrijven verkondigen bestaat onderhoudsvrij niet. Onderhoudarm houdt in dat u de kozijnen tijdens het ramenlappen schoonmaakt. Dit schoonmaken kan gewoon met de normale schoonmaakproducten in een sopje. Geen schurende of bijtende middelen zoals thinner aceton etc. gebruiken. Het schoonmaken is eenvoudige daar de kunststof kozijnen in kleur zijn voorzien van een niet statische kleurfolie.
De kunststof en aluminium kozijnen zijn onderhoudsarm.

Hang- en sluitwerk
Naast dit schoonmaken is het belangrijk om het hang- en sluitwerk elk jaar te smeren met bijvoorbeeld syliconen- of teflonspray. Met hang- en sluitwerk bedoelen we alle draaiende en bewegende delen en stangen. Wanneer u deze onderhoudstips uitvoert heeft u nog meer en nog langer plezier van uw kozijnen.

Voordelen
 • Al na 2 of 3 uitgespaarde schilderbeurten heeft u de kozijnen terugverdient
 • U bent van het schilderwerk af
 • U kunt uw kozijn naar eigen smaak en technische voorkeuren samenstellen

Zuiniger energieverbruik

Vang regenwater op in een put en gebruik dit water voor het besproeien van de tuin.

Zet de verwarming op nachtstand (bijv.15 graden) een halfuurtje voor u gaat slapen.

Vervang gloeilampen door energiezuinige verlichting zoals spaarlampen of TL-lampen. Spaarlampen verbruiken vijf keer minder energie dan gloeilampen en gaan tien keer langer mee. De jongste jaren zijn spaarlampen veel goedkoper geworden.

Plaats de koelkast en diepvriezer op een koele plek en zet uw koelkast ver van het fornuis en de verwarming.

Open de koelkast zo kort mogelijk en zet er geen warme gerechten in.

Ontdooi uw diepvries geregeld. Een rijmlaag van 2 mm is al verantwoordelijk voor een meerverbruik van 10 procent.

Kook zoveel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel verbruikt driemaal meer energie.

Kook met zo weinig mogelijk water.

Aangezien elektrische kookplaten nog een tijd warm blijven, schakelt u ze best even voor het einde van de bereidingstijd uit.

Zet de vaatwasser alleen aan als ze volledig gevuld is.

Wassen op een hoge temperatuur vraagt meer energie. Doe dit alleen als het echt nodig is.

Droog de was zoveel mogelijk op een rek of aan een waslijn.

Douchen verbruikt minder dan de helft water en energie dan een bad nemen.

Een waterbesparende spaardouchekop verbruikt 40 procent minder water dan een gewone douchekop.

Vloerverwarming

1. Wat is vloerverwarming?

Vloerverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de warmte wordt afgegeven door kunststofleidingen die in de vloer worden verwerkt. De warmteoverdracht gebeurt door straling van het vloeroppervlak naar de omgeving.

2. Wat zijn de voordelen?

De warmte die bij vloerverwarming vrijkomt is stralingswarmte, een warmte die door de meeste mensen als zeer behaaglijk wordt aangevoeld. Omdat de relatieve luchtvochtigheid beter op peil blijft en geen stofdeeltjes vrijkomen, is stralingswarmte ook gezonder. Bijkomend voordeel is dat geen radiatoren nodig zijn en de wanden dus vrij blijven.

3. Zijn er ook nadelen aan vloerverwarming?

Vloerverwarming heeft een lange opwarmingstijd en is daarom minder geschikt voor mensen die op zeer onregelmatige tijdstippen thuis zijn. Je kunt wel kiezen voor een weersafhankelijk systeem, dat met een voeler de buitentemperatuur registreert en het systeem daarop afstelt. Vloerverwarming wordt soms gecombineerd met een beperkt circuit met radiatoren, dat gebruikt wordt wanneer de ruimte snel moet worden opgewarmd.

4. Kan de vloer niet te warm worden als het buiten koud is?

Als de installatie correct is gebeurd, kan dat niet. Een te hoge oppervlaktetemperatuur van de vloer is inderdaad gevaarlijk omdat ze aanleiding kan geven tot loomheid, vermoeidheid, transpiratie en zelfs spataderen. Europese normen bepalen dat de maximale vloeroppervlaktetemperatuur 28 tot 29 graden bedraagt. Als de gevraagde comforttemperatuur niet bereikt wordt met een vloertemperatuur van 29 graden, moet een bijkomend circuit worden voorzien. Het is belangrijk dat je beroep doet op een ervaren vakman.

5. Kan vloerverwarming met elk type van vloerbekleding?

Er is veel mogelijk, al leent het ene materiaal zich beter tot vloerverwarming dan het andere. Vloerverwarming is ideaal in combinatie met tegels omdat die de warmte niet tegenhouden en goed kunnen opslaan. Parket kan ook, maar weet wel dat hout de warmte meer tegenhoudt dan andere materialen en het dus langer duurt eer de kamer is opgewarmd. De ene houtsoort leent zich ook beter dan de andere. Overleg met de installateur van de verwarming en met de leverancier van de parketvloer is een noodzaak. Voor een optimaal resultaat wordt de parketvloer best gelijmd. Het is ook een goed idee om de parketplanken voor plaatsing een tijd lang te laten liggen in het lokaal waar ze worden geplaatst. Op die manier kunnen ze zich aanpassen aan luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur van het lokaal.

Natuursteen kan ook in combinatie met vloerverwarming, al zijn enkele soorten niet geschikt omdat ze op de warmte kunnen reageren en op termijn kunnen barsten. Overleg ook hier met de leveranciers.

6. Kan vloerverwarming ook bij renovatie?

Het kan, maar het is moeilijker dan bij nieuwbouw. Omdat renovatie in de lift zit, brengen de meeste fabrikanten wel systemen die de plaatsing mogelijk maken zonder dat de hele vloer moet worden uitgebroken.

7. Welke energiebron kan ik gebruiken?

Vloerverwarming kan werken op aardgas, stookolie of elektriciteit. Omdat de vertrektemperatuur van het water lager is dan bij traditionele systemen, kan ook gewerkt worden met alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepomp.

8. Welke systemen bestaan er?

Vroeger werden de verwarmingsbuizen rechtstreeks in de chape gelegd (nat systeem). Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van droge systemen, waarbij de buizen geplaatst worden in een voorgevormde constructie van piepschuim of polystryleen. De buizen worden aangebracht in gootjes van aluminium of metaal, waar ze de ruimte hebben om uit te zetten en in te krimpen. Omdat de buisjes hun warmte niet naar beneden zouden afgeven is het een absolute noodzaak dat de vloer goed wordt geïsoleerd. Bij droge systemen zijn de voorgevormde panelen vaak gemaakt van isolerend materiaal. Ook randisolatie is belangrijk. Die zorgt ervoor dat geen koudebrug kan ontstaan tussen de vloer en de buitenmuur.

9. Is vloerverwarming duurder in verbruik?

Omdat minder hoge keteltemperaturen nodig zijn dan bij klassieke verwarmingssystemen, is het een energiezuinige verwarmingsmethode. Volgens fabrikanten krijg je met vloerverwarming hetzelfde behaaglijkheidsgevoel als bij traditionele verwarming met een temperatuur die lager ligt. Verwarm je met radiatoren een kamer tot 22 graden, dan zou met vloerverwarming 20 graden volstaan, wat zich vertaalt in lagere stookkosten. Om ten volle van dat effect te profiteren moeten genoeg buizen worden gelegd, dicht genoeg bij elkaar. De aangewezen tussenafstand tussen de buizen is 10 centimeter. Vloerverwarming vraagt ook weinig onderhoud.

10. Is vloerverwarming duurder in plaatsing?

In plaatsing is vloerverwarming een duur systeem. Het patroon van buisjes waardoor warm water wordt gestuurd, is zowel op vlak van materiaal als werkuren nogal prijzig. Natte systemen zijn meestal goedkoper dan droge.

Laminaat

Laminaatvloer is populair bij doe-het-zelvers. Maar het is belangrijk dat je je aan de instructies houdt om later onheil te voorkomen. Zo plaatste een Livios-bezoeker 8 maanden geleden laminaat. ,,Ik legde die op een droge chapevloer. Na enkele dagen stond de laminaatvloer bol. Hoe komt dat?''

Een antwoord bij Theo Smet van Quick-Step. ,,Het staat vast dat deze laminaatvloer is uitgezet door vocht aan de onderkant. Op een nieuwe dekvloer (chape) moet altijd een dampfolie geplaatst worden. Als de chape nog niet voldoende is uitgedroogd, wordt het vocht ten minste door de folie tegengehouden. Waarschijnlijk is de gebruikte ondervloer niet dampdicht.''

,,Of de chape voldoende droog was - zelfs na 8 maanden - hangt af van veel factoren, onder andere van de dikte van de dekvloer en of er tussen het beton en de chape al dan niet plasticfolie ligt.''

,,Om het probleem op te lossen, moeten alle plinten rondom losgemaakt worden en, waar nodig, moet een nieuwe uitzettingsvoeg gemaakt worden. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren om verdere schade te voorkomen. Vermoedelijk is de vloer hier en daar al onherstelbaar beschadigd.''

Stoomdouche

Gisteren, na een lange dag van werken, had ik nood aan wat ontspanning. Op dat moment zou een stoomdouche heel handig van pas gekomen zijn...

Volgens Van Dale's woordenboek van het hedendaags Nederlands is stoom·bad (het ~) een damp- of zweetbad. Al vele duizende jaren wordt stoom als helend en ontspannend ervaren. Het biedt comfort voor lichaam en geest. En na een verfrissend stoombad kun je er weer beter tegen. De Romeinen beschikte al over grote publieke badhuizen waar een ontspannend stoombad kon worden genomen. En in vrijwel alle culturen over de gehele wereld zijn voorbeelden te vinden. Van de stoomtent bij de indianen tot de finse sauna en het Turkse stoombad tot het stoombadje dat u gebruikt om uw luchtwegen weer vrij te krijgen tijdens een heftige verkoudheid. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden.

De moderne stoomdouche en stoomcabine combineren het eeuwenlange genoegen van het stoombad met moderne techniek en comfort. Een stoomdouche is relax en vitaliseringscentrum in uw eigen huis. Een goede stoomdouche zorgt ervoor dat de bloedsomloop gestimuleerd wordt en de spieren losmaakt door pulserende massagesstralen gecombineerd met weldadige stoom. Stoom reinigt uw huid tot diep in de poriën en als u na uw stoombad een koude massagedouche neemt, zult u zich als herboren voelen. Een goed functionerende stoomdouche of stoombad waarvan u jarenlang onbezorgd kunt genieten vergt een behoorlijke investering. U moet zeker rekening houden met prijzen vanaf € 3500,- en meer. Afhankelijk van de grootte, faciliteiten en de werkzaamheden die verricht moeten worden zal de prijs omhoog gaan.

Renovatie badkamer

Je wilt een nieuwe badkamer maar hebt geen zin in een ingrijpende verbouwing? Vaak kun je met kleine wijzigingen de uitstraling ingrijpend veranderen. Wat dacht je van een serie nieuwe accessoires, het verlagen van het plafond of het douchegordijn vervangen door een douchewand?

Beschadiging
Heeft je plaatstalen bad of douchebak een lichte beschadiging opgelopen? Dan kun je de hulp inroepen van een gespecialiseerd re-emailleerbedrijf, die deze plekken kan wegwerken. Mochten de beschadigingen van ernstiger aard zijn, dan kan een compleet nieuwe kunststof bad (in kleur naar keuze) worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor douchebakken. De nieuwe exemplaren worden op de bestaande afvoer aangesloten.

Energieadvies

Welke manier van verwarmen zal ik kiezen voor mijn woning? Het antwoord hierop is een beslissing die bepalend is voor vele jaren. Zal mijn keuze de juiste zijn en me gedurende jaren voldoening geven? Door de constante evolutie en het enorme aanbod van oplossingen is kiezen geen evidente zaak. De vele publicaties in magazines en kranten over "De Modelwoning" geven zeer weinig uitsluitsel over de exacte energiekosten. Om achteraf niet voor verrassingen te staan, is een onafhankelijk advies geen overbodige luxe.

Een adviseur met jaren ervaring kan je daarbij helpen.

Hoe...
Warmte in de winter, koelte in de zomer en kracht voor het hele jaar.


1. Hij maakt een warmteverliesberekening van uw woning, zodat hij weet hoeveel vermogen u nodig heeft.

2. Hij helpt u kiezen welke energiebron en welk systeem het best bij uw wensen past:

* Electrisch

o convectoren

o accumulatiekachels en convectie

o vloerverwarming en convectie

o centrale accumulatie

o warmtepomp / zonnecellen / zonnepanelen

* Gas of stookolie

o convectoren

o centrale ketel voor radiatoren / vloerverwarming of warmeluchtverwarming


3. Hij geeft raad over hoe, waar en met wat isoleer ik mijn woning het best!

4. Bij welke energieleverancier (gas en electriciteit) kan u de goedkoopste tarieven bekomen voor uw specifieke oplossing?

Carport

Een carport komt er hoe dan ook niet.

Carports zien we onder meer in uitvoeringen van hout of van verzinkt staal met een aluminium bovenbouw. De meeste tuinhoutleveranciers bieden kant-en-klare houten bouwpakketten naar keuze aan met een plat- of zadeldak. Staal kan behandeld zijn met een poedercoating. Deze coating verfraait het materiaal en verlengt de levensduur van de carport. Let er op dat de carport beschikt over een afvoer voor het regenwater. In opkomst zijn de ‘zwevende’ carports. Deze lichtgewicht overkapping hangt vrij aan de muur van bijvoorbeeld het huis. Deze carports worden dus zonder staanders geplaatst. In sommige gevallen kunnen de liggers van de carports voorzien worden van inbouwspots met tijdklok. Zo zet je ook ’s avonds de auto veilig bij je huis.

Ventilatie

Eén van de grootste aandachtspunten bij de nieuwe badkamer zal de ventilatie zijn.

Een ver doorgedreven isolatie kan aanvoer van verse lucht en afvoer van verontreinigde lucht dwarsbomen.

 • Voor onze gezondheid: vochtige of verontreinigde lucht kunnen hoofdpijn en ademhalingsproblemen veroorzaken; zeker wanneer er gerookt wordt en wanneer er mensen met allergieën in huis zijn.
 • Voor onze veiligheid: koolstofmonoxydevergiftiging is mede te wijten aan slechte ventilatie
 • Voor de woning: Bouwvocht van pas gebouwd huis en vocht dat later vrij komt, moet afgevoerd worden; anders risico op condens- en schimmelvorming; slecht voor meubels en interieurbekleding

Tuinhuisje

Ik vraag me af of we het tuinhuisje in zijn huidige vorm zullen bewaren.


Alleszins, met alle perikelen rond bouwvergunningen, wil ik eens nakijken welke vergunning er nodig zou zijn als we een nieuw tuinhuisje plaatsen.

Voor een houten tuinhuisje (idem voor een houten dierenhok en een houten duiventil) heb je geen bouwvergunning nodig onder volgende voorwaarden:

 • Maximum 1
 • Gebouwd tegen een ebstaande vergunde muur ofwel op ten minste 1 meter van de perceelgrenzen
 • maximale oppervlakte: 10 m²
 • Niet in de voortuin
 • Maximale kroonlijsthoogte van 2,5 meter
 • Maximale nokhoogte van 3 meter

Voor grotere tuinhuisjes (tot max. 30 m², kroonljsthoogte van 3 meter en nokhoogte van max. 4,5 meter) is wel een vergunning vereist maar volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling.

Radiator

Een radiator die niet alleen uw huis verwarmt, maar ook zorgt voor verse lucht. De Limburgse radiatorfabrikant Jaga lanceert binnenkort de vernieuwende oXygen , een radiator met ingebouwd verluchtingssysteem. In veel woningen laat de verluchting te wensen over en dat heeft gevolgen. Te veel CO2 in de binnenlucht kan leiden tot hoofdpijn en vermoeidheid en een te hoge luchtvochtigheid geeft schimmels en huisstofmijt de kans om zich te verspreiden. Jaga gaat er prat op dat haar nieuwe radiator aan die problemen verhelpt. oXygen is een intelligent systeem dat per kamer bepaalt hoeveel lucht moet worden aan- en afgevoerd. De toestellen zijn uitgerust met sensoren die ervoor zorgen dat per kamer altijd de juiste hoeveelheid verse lucht wordt aangevoerd. Omdat de verse lucht rechtstreeks van buiten komt, is er geen centraal aanvoerkanaal waar vuil zich kan opstapelen.

Regenput subsidie

Kan je subsidies krijgen voor het installeren van een regenput?

Heel wat gemeenten geven een subsidie voor de installatie van een regenput. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Wanneer deze gemeenten ook nog de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben, dan doet het Vlaams Gewest er vaak nog een subsidie bovenop. De aanvraag en de uitbetaling van deze gewestelijke subsidie verloopt ook via de gemeente. Om in aanmerking te komen, moeten de hemelwaterinstallaties wel in overeenstemming zijn met de "Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen", die te bestellen is bij de VMM.

Het Vlaams Gewest heeft een subsidie die maximaal 375 € bedraagt en nooit meer kan zijn dan de subsidie van de gemeente.

Om te weten of u in aanmerking komt, kunt u het best contact opnemen met de milieudienst of met de technische dienst van uw gemeente.

Regenwater gebruiken betekent ook een besparing op de factuur van uw drinkwater.

Regenput

Regen in waterput of gracht?
Vraag:
Ik ga nieuwe afvoerbuizen leggen om het hemelwater af te voeren. Op dit moment gebeurt dat rechtstreeks in de gracht. Mag ik dit echter ook laten gebeuren in een oude regenput? Met overloop naar de gracht natuurlijk. En heeft dit zin? Want ik denk dat het water in de regenput toch dadelijk terug naar het niveau van het grondwater gaat? Het betreft hier trouwens een 50 jaar oude ondergrondse put waarvan ik het deksel ga verwijderen en ronddom ga opmetsen om een klassieke regenput te verkrijgen.

Antwoord:
Het water zal inderdaad in eerste instantie de bodem van je put opzoeken, zeker omdat gemiddeld bekeken anno 2004 het grondwater minder hoog reikt dan 50 jaar geleden. Vraag is dan wel of u veel gebaat bent met een overloop naar de gracht. Wellicht zal het niveau van het water enkel voldoende hoog zijn om naar de gracht te lopen bij hevige regenval, maar net op dat moment zal ook de gracht overlopen.

De regenput is niettemin een goed alternatief, meent Eric Jansseune van studiebureau Eh2O. "Zorg er dan wel voor dat je een apparaatje installeert van het genre Multi-sifon. Dit is een zeer handig toestel dat voor 149 euro in de handel te verkrijgen is en tegelijk fungeert als terugslagbol in geval van een overstroming en fungeert als rattenklep."