Regenput subsidie

Kan je subsidies krijgen voor het installeren van een regenput?

Heel wat gemeenten geven een subsidie voor de installatie van een regenput. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Wanneer deze gemeenten ook nog de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben, dan doet het Vlaams Gewest er vaak nog een subsidie bovenop. De aanvraag en de uitbetaling van deze gewestelijke subsidie verloopt ook via de gemeente. Om in aanmerking te komen, moeten de hemelwaterinstallaties wel in overeenstemming zijn met de "Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen", die te bestellen is bij de VMM.

Het Vlaams Gewest heeft een subsidie die maximaal 375 € bedraagt en nooit meer kan zijn dan de subsidie van de gemeente.

Om te weten of u in aanmerking komt, kunt u het best contact opnemen met de milieudienst of met de technische dienst van uw gemeente.

Regenwater gebruiken betekent ook een besparing op de factuur van uw drinkwater.

Comments: Een reactie posten