Regenput

Regen in waterput of gracht?
Vraag:
Ik ga nieuwe afvoerbuizen leggen om het hemelwater af te voeren. Op dit moment gebeurt dat rechtstreeks in de gracht. Mag ik dit echter ook laten gebeuren in een oude regenput? Met overloop naar de gracht natuurlijk. En heeft dit zin? Want ik denk dat het water in de regenput toch dadelijk terug naar het niveau van het grondwater gaat? Het betreft hier trouwens een 50 jaar oude ondergrondse put waarvan ik het deksel ga verwijderen en ronddom ga opmetsen om een klassieke regenput te verkrijgen.

Antwoord:
Het water zal inderdaad in eerste instantie de bodem van je put opzoeken, zeker omdat gemiddeld bekeken anno 2004 het grondwater minder hoog reikt dan 50 jaar geleden. Vraag is dan wel of u veel gebaat bent met een overloop naar de gracht. Wellicht zal het niveau van het water enkel voldoende hoog zijn om naar de gracht te lopen bij hevige regenval, maar net op dat moment zal ook de gracht overlopen.

De regenput is niettemin een goed alternatief, meent Eric Jansseune van studiebureau Eh2O. "Zorg er dan wel voor dat je een apparaatje installeert van het genre Multi-sifon. Dit is een zeer handig toestel dat voor 149 euro in de handel te verkrijgen is en tegelijk fungeert als terugslagbol in geval van een overstroming en fungeert als rattenklep."
Comments: Een reactie posten