Renovatiepremie

Vandaag in De Morgen : renovatiepremies ook voor tweeverdieners.


De Vlaamse minister voor Stedenbeleid en wonen Marino Keulen vindt dat de inkomensgrenzen voor renovatiepremies momenteel te laag liggen. Daardoor grijpen vele gezinnen die een huis verbouwen naast die premies, hoewel ze gezien de stijgende huizenprijzen net nood hebben aan een extra duwtje in de rug. In 2007, wanneer de Vlaamse renovatiepremie herbekeken wordt, is het volgens Keulen de bedoeling om meer oog te hebben voor die jonge tweeverdieners.

Dat zei hij in de marge van een werkbezoek in Gent, waar hij het woonbeleid van de stad onder de loep nam.

“We moeten ervoor zorgen dat jonge gezinnen die te veel verdienen om recht te hebben op een sociale woning of de huidige renovatiepremie ook kansen krijgen”, zegt Keulen. “Want het zijn die gezinnen die achtergestelde buurten zoals de Gentse Rabotwijk en de Brugse Poort nieuw leven inblazen.

Het is expliciet onze bedoeling om ook oog te hebben voor jonge tweeverdieners als we in 2007 de renovatiepremie voor Vlaanderen aanpassen.”

Keulen beloofde gisteren in Gent om ook werk te maken van de zogenaamde enveloppefinanciering van sociale-huisvestingsmaatschappijen.

In plaats van dat die telkens bij de Vlaamse overheid projecten moeten indienen om centen te krijgen, zouden ze zelf over een budget kunnen beschikken om hun bouwprojecten uit te voeren. Via een beheersovereenkomst wordt dan vastgelegd hoeveel woningen de maatschappijen binnen welke periode moeten bouwen. “Zo kunnen we de sociale-huisvestingsmaatschappijen afrekenen op de resultaten die ze bereiken en zorgen we tegelijkertijd voor een stuk decentralisatie.”

Comments:
 Hoe kan een persoon van 86 jaar met een pensioen van 744 euro in een oud huis met kadastraal inkomen van 1350 euro premies krijgen om dubbele beglazing te plaatsen?
 
 Hoe kan een persoon van 86 jaar met een pensioen van 744 euro in een oud huis met kadastraal inkomen van 1350 euro premies krijgen om dubbele beglazing te plaatsen?
 
Een reactie posten