Vlaamse Bouw

De Vlaamse Bouw draait op volle toeren. Bij een derde van de kleine aannemers is het orderboekje nu beter gevuld dan voor de vakantie. Dankzij die toegenomen activiteit gaat de tewerkstelling in de bouw er op vooruit. Toch staan de winstmarges duidelijk onder druk.

Zeventien procent van de aannemers heeft de voorbije weken personeel aangeworven. Nog eens 24 procent ziet dat binnenkort gebeuren. Dat blijkt uit de driemaandelijkse barometer van de Bouwunie. Die is gebaseerd op een enquête onder 300 Vlaamse kmo-bedrijven uit allerlei bouwdisciplines.

Toegenomen activiteit blijkt echter geen synoniem voor rendabiliteit. Een kwart van de aannemers boekt meer winst dan voorheen, maar twintig procent klaagt over een verminderde rendabiliteit.

Onder druk van de concurrentie is het moeilijk om de gestegen kosten van materialen voldoende door te rekenen. Tevens klaagt één op de vier aannemers over een toename van het aantal slechte betalers.
Comments: Een reactie posten