Aantal bouwvergunningen daalt

De seizoengezuiverde index van het aantal afgeleverde bouwvergunningnen voor nieuwe woningen is in september 2005 met 1 procentt gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie.

De seizoensgezuiverde index voor september 2005 vergelijkt de procentuele evolutie van het aantal bouwvergunningen in de drie maanden tot en met september tegenover de voorgaande periode van drie maanden.

Een uitsplitsing naargelang het woningtype geeft een afname van 2,7 procent voor de eengezinswoningen en een daling van 7,5 procent voor de appartementen. Het aantal bouwvergunningen in de niet-residentiële nieuwbouw daalde met 13,2 procent. Voor de renovatie van woongebouwen werd een stijging van het aantal vergunningen met 0,5 procent genoteerd.

De evolutie van de trend van de laatste drie maanden in vergelijking met de drie maanden daarvoor bedraagt +3,0 procent voor nieuwe woningen voor privé-gezinnen (eengezinswoningen -0,3 procent en appartementen +5,0 procent) en +1,2 procent voor het volume van de niet-residentiële nieuwbouw. Voor de renovatie van woongebouwen is de trendverandering +2,4 procent.
Comments: Een reactie posten