Architecte

Onze verbouwingsplannen hebben een hele tijd stilgelegen. Eerst door zelf veel te weinig tijd, dan door persoonlijke omstandigheden van de architecte.

Maar, hoezee, er is weer schot in de zaak aan het komen.

Dinsdag komt de architecte langs. Normaal gezien zal zij een uitgetekend plan hebben van de verbouwingen.

Ik ben benieuwd - er zal wat creatief denkwerk aan te pas gekomen zijn... De logeerkamer, die nu een raam heeft, zal volledig ingesloten worden door de uitbreiding aan de badkamer. Toch zou er licht moeten binnenraken. Kan dit opgelost worden?

Dinsdag meer...
Comments: Een reactie posten