Huren of kopen ?

HUREN is weggegooid geld. Hoe vaak hoor je het niet zeggen. ,,In plaats van 600 euro per maand aan een eigenaar af te dragen, kan ik toch beter zelf iets kopen. Of niet?''

Als huren en kopen tegenover elkaar worden gesteld, hangt uiteraard heel veel af van de gemaakte veronderstellingen over het mogelijke rendement op spaargeld, over de inflatie en over de evolutie van de index.

Wie kiest voor huren, opteert voor systematische maandelijkse uitgaven die niet leiden tot de eigendom van een woning. Daar tegenover staat dat de uitgaven relatief beperkt zijn en dat het resterende spaargeld kan worden belegd. Bovendien moet je je van het fundamenteel onderhoud van de woning (dak, buitenschilderwerk, sanitaire en elektrische installaties, verwarming, enzovoort...) geen moer aantrekken.

Kiezen voor kopen houdt zwaardere maandelijkse uitgaven in, die wel leiden tot het bezit van een huis of appartement, zodat je vanaf het begin het volledige huurbedrag kan uitsparen. Maar gedurende een hele periode is van sparen geen sprake meer. En na verloop van tijd kan de onderhoudsfactuur hoog oplopen.

Daarnaast spelen uiteraard ook niet-economische argumenten een belangrijke rol. Huren betekent soepelheid. Als de nieuwe buur een rumoerige kerel blijkt, als je straat wordt verbreed tot een expresweg, als het veld achter je tuin verkaveld wordt, als je een baan in het buitenland krijgt aangeboden, ... kan je zonder problemen verhuizen. Maar het kan evengoed dat je na twintig jaar uit je huis wordt gezet, terwijl je eigenlijk nergens anders wil wonen.

Kopen geeft zekerheid, maar brengt ook al de kosten mee die je aan een huis kan hebben. Soms weet je niet waaraan je begint. Een nieuwe verwarmingsinstallatie, een verstopte riolering, nieuwe voorschriften voor stookolietanks,... het is allemaal voor rekening van de eigenaar. En als die expresweg voor de deur er effectief komt, zakt de waarde van je huis allicht... als een baksteen. En met een huis is het moeilijk ontsnappen aan de successierechten.

De emotionele pro's en contra's zal iedereen voor zichzelf moeten afwegen, maar bij het economische luik kan wat cijferwerk verhelderend werken. We maken een afspraak bij de Immotheker en grabbelen bij het buiten gaan nog snel onze zakcalculator mee.

Comments: Een reactie posten