Wet energieprestatienorm

Vraag:
In het Belgisch Staatsblad is de wet verschenen over de nieuwe wet van de epb wet; daar staat in dat alle woningen vanaf 2008 aan deze wet moeten voldoen. Betekent dit dat alle bestaande woningen bv. gebouwd in 1979 ook aan deze wet moeten voldoen en dat je deze moet aanpassen aan de nieuwe normen? Ik heb deze vraag al meermaals gesteld ook aan anderen zoals architecten maar niemand kan deze beantwoorden.

Antwoord:
Je verwart twee dingen. De regelgeving i.v.m. energieprestatienorm is vanaf 1 januari 2006 enkel van toepassing op nieuwe woningen of op bestaande woningen als deze wordt verbouwd en hiervoor een bouwaanvraag nodig is.
Bestaande woningen die verkocht of aan een andere huurder verhuurd worden, moeten vanaf 2008 of 2009 wel over een energiecertificaat beschikken. Dit certificaat geeft de mogelijke huurder of koper meer info over het te verwachten energieverbruik in de woning.
In 2008 wordt het invoeren van een energieprestatiecertificaat voor gebouwen voor publieke dienstverlening en bij verkoop van woongebouwen ingevoerd. In 2009 wordt het energieprestatiecertificaat bij verkoop van niet-woongebouwen en bij verhuur van woon- en niet-woongebouwen ingevoerd.
Comments: Een reactie posten