KBC Woongids

Van de KBC website: In de KBC-Woongids vindt u alles wat u moet weten als u een huis wilt kopen, bouwen of verbouwen. Meer dan 160 bladzijden overzichtelijke info. Zo kunt u misschien wel een hele som geld besparen.

U kunt een exemplaar aanvragen in uw KBC-bankkantoor of bij uw KBC-verzekeringsagent.

U kunt ook een exemplaar online aanvragen. U krijgt bericht zodra uw exemplaar klaarligt in een KBC-bankkantoor of bij een KBC-verzekeringsagent.

Meer info op http://www.kbc.be/wonen.

Tv-kijken onder de douche

De Aquavision is een gadget voor de echte tv-verslaafde: het is namelijk een waterdichte lcd-tv voor in de badkamer. Het toestel heeft een verwarmd scherm waardoor het beeld niet beslaat en een waterdichte afstandsbediening die in bad kan drijven.

Van de Aquavision-tv zijn varianten verkrijgbaar met verschillende schermgroottes: 'normale' formaten van 10,4 en 15 inch en breedbeeldformaten van 17 en 23 inch.

Het toestel heeft teletekst en biedt Nicam stereogeluid. Hoeveel dit apparaat gaat kosten vermeldt de website van Aquavision niet.

Premies voor verbouwen

Wie zoals ons wil bouwen of verbouwen, heeft meestal wel weet van het feit dat de overheid (in het algemeen) bepaalde subsidies geeft. Maar welke, en waar daarover informatie te vinden?

Deze nieuwe site, Premiezoeker, is daarom volgens mij een schot in de roos.

Stel u voor, u heeft net een gezellig huisje gekocht en wil dat verbouwen, maar uw financiën zijn niet bepaald erg uitgebreid. Bovendien hoort u iedereen maar bezig over subsidies hier en woonpremies daar, maar zelf blijft u maar aanmodderen. Heeft u trouwens wel ergens recht op? Premiezoeker.be zoekt het voor u uit en in een paar muisklikken weet u precies waar u aan toe bent. Althans dat is het doel dat Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, met de nieuwe website wil bereiken: mensen wegwijs maken in het aanbod aan woonpremies, zowel op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams als federaal vlak.

Met een totaal aanbod van meer dan vierhonderd mogelijke subsidies is het logisch dat zelfs bevoegde ambtenaren het noorden kwijt raken. Mede daardoor dat er dringend een duidelijk hulpmiddel nodig was. Premiezoeker probeert dat te zijn. De site, die er erg sober uitziet, geeft u de mogelijkheid om op drie verschillende manieren te achterhalen welke subsidies er zijn en of u er recht op heeft.

Wie gewoon een overzicht wil van alle subsidies klikt simpelweg op 'overzicht alle premies', waarna u een lijst voorgeschoteld krijgt. U kan bijvoorbeeld in Aartselaar een subsidie aanvragen voor uw regenwaterput. Door erop te klikken, krijgt u de kans extra informatie aan te vragen of onmiddellijk een aanvraagformulier in te vullen.

Vindt u de volledige lijst met subsidies te lang en te omslachtig, dan kan u opteren voor 'overzicht relevante premies' door meteen uw gemeente in te geven. Op dit ogenblik zijn er al een honderdtal gemeentes en steden opgenomen in de database, maar op termijn zouden dat er heel wat meer moeten worden. Als uw gemeente bijvoorbeeld met een subsidie in de database wil worden opgenomen, dan is dat perfect mogelijk via de rubriek 'partners'.

Voor wie nog sneller wil weten waar hij recht op heeft, is er de knop 'Waar heb ik recht op?' U geeft opnieuw uw gemeente in en wordt door een vragenlijst geloodst om uiteindelijk een lijstje te krijgen met daarop alle premies waar u recht op zou hebben. Enig minpunt is dat de vragenlijst wel wat tijd vraagt en u de nodige gegevens bij de hand moet hebben, zoals uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen.

Los van het inhoudelijke aspect, valt over de opbouw en opmaak van de site weinig te zeggen: sober en overzichtelijk, zonder veel franjes.

Batibouw

Geheel volgens de traditie besteedt Livios extra aandacht aan Batibouw, dé beurs voor de bouw, renovatie en inrichting. In deze rubriek Batibouw Special kom je er alles over te weten.

Op zoek naar een standhouder? Nieuwsgierig naar de allernieuwste producten? Of zoek je gewoon wat praktische informatie? Dankzij de Batibouw Special van Livios krijg je alle informatie overzichtelijk en vanop de eerste rij geserveerd. Kom zeker af en toe eens een kijkje nemen, want de rubriek krijgt regelmatig een update, bijvoorbeeld met een uitgebreid fotoverslag tijdens de beurs. Naar aanloop van Batibouw en tijdens de beurs licht aan de linkerkant van de navigatiekolom een rode balk op.
http://www.livios.be/nl/_build/_bati/index.asp

Minder renovaties, meer nieuwbouw

Het aantal bouwvergunningen voor renovaties van woningen is in Vlaanderen het afgelopen jaar met 5 procent gedaald. Belangrijkste reden daarvoor is dat de nieuwbouw opnieuw in de lift zit. "Renovatie en nieuwbouw zijn communicerende vaten", legt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, uit. "Mensen kiezen tussen een nieuw huis neerzetten of een oude woning kopen en opknappen. Het afgelopen jaar heeft de lage rentevoet mensen aangemoedigd om voor bouwen in plaats van renoveren te kiezen."

De Mûelenaere gelooft niet dat die trend zal aanhouden. "Op lange termijn zal renoveren populairder blijven dan bouwen. 2004 was een uitzonderlijk jaar. De nieuwbouw zat in het slop en is aan een inhaalbeweging bezig. Het aantal bouwvergunningen voor eengezinswoningen en appartementen steeg met 17 procent." Ook de tegenvallende voorspelling van de economische groei (1,4 procent) zal leiden tot meer renovaties. "Een groot aantal bouwvergunningen zal dan niet gebruikt worden. In de plaats daarvan kiezen mensen bij minder goede economische berichten liever voor het renoveren van een bestaand pand. De bouw is een sector die heel afhankelijk is van het vertrouwen in de economie", aldus De Mûelenaere.

Bij onze Waalse buren is renovatie nog wel een groeiende markt, maar volgens de Confederatie Bouw kiezen Walen traditiegetrouw vaker voor renoveren en Vlamingen meer voor bouwen. In Wallonië werd er vorig jaar 15 procent meer aanvragen voor renovaties ingediend dan in 2003. Het aantal bouwvergunningen voor eengezinswoningen of appartementen nam met 12 procent toe.

Verlaagde btw voor renovatie blijft van kracht

Zelfs indien de lidstaten van de Europese Unie geen unaniem akkoord bereiken over een verlaagde btw voor de renovatie van woningen, zal dat geen problemen geven voor Belgen die in de eerste maanden van dit jaar hun huis laten verbouwen. Dat blijkt uit navraag bij de EU-instellingen. De Belgische staat kan wel financiële schade lijden.

Polen, Tsjechië en Cyprus hebben tot eind deze week om akkoord te gaan met het Oostenrijkse compromis. Dat compromis bestaat erin dat de huidige verlaging voor arbeidsintensieve diensten (herstellingen) verlengd wordt tot eind 2010. Verder komt er een verlaging voor de systemen van stadsverwarming in de vroegere communistische landen. Voor alle andere diensten is een procedure voorzien waarbij de Commissie tegen midden volgend jaar een evaluatie maakt over het nut van een btw-verlaging.

Oude plankenvloer

Gevonden bij Livios: tips bij de aankoop van een oude plankenvloer.

Misschien interessant als we onze huidige living-vloer willen vervangen?

  • Hou niet enkel rekening met de dikte van de planken: de stevigheid en duurzaamheid van je plankenvloer heeft ook te maken met de dikte van de slijtlaag.
  • Kies je voor oude eiken planken uit wagonbalken? Let er dan op dat deze niet vol spijkers of steentjes zitten en ze niet té beschadigd zijn.
  • Wens je een ingewikkeld parketpatroon (bv. Versailles-parket) te integreren? Maak dan een plan op schaal.
  • De plaatsing kan zwevend, gelijmd of gespijkerd gebeuren. Raadpleeg een vakman voor de aangewezen wijze in jouw specifiek geval.
  • Zeer belangrijk: het hout moet bij de levering goed gedroogd zijn en dient enkele weken te acclimatiseren in de ruimte waar de plankenvloer komt. Laat het vochtgehalte in het hout meten bij ontvangst.
  • Laat je goed informeren door je plaatser over de mogelijke beschermingsproducten: boenwas, lak of olie. Laat hem eerst een test uitvoeren: de kleur van je plankenvloer verandert aanzienlijk door het aanbrengen van een beschermlaag.
  • Overweeg of je plankenvloer niet ruw gelaten kan worden.
  • Oude plankenvloer kan ook perfect in een badkamer gelegd worden: kies dan voor met olie beschermde planken, een geboende plankenvloer is hier minder gebruiksvriendelijk.

Siervijver

We hebben vorig jaar een klein siervijvertje aangelegd - zonder meer. Nu lees ik op de overheidssite 'bouwenenwonen' het volgende:

In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.
1 Is een vergunning nodig?

Om een siervijver aan te leggen, is geen stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) nodig als de siervijver aan al de volgende voorwaarden voldoet:
• de vijver met aanhorigheden is niet groter dan 30 vierkante meter
• niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied
• volledig binnen 30 meter van de woning.

Is aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan (bijvoorbeeld twee vijvers van elk 20 vierkante meter, wat samen 40 vierkante meter is), dan hebt u een vergunning nodig.
Die vergunning vraagt u aan bij de gemeente.


Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals:
• ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg
• voorschriften van verkavelingsvergunningen.
2 Is een architect nodig?

Er is uiteraard geen architect nodig als u geen vergunning nodig hebt. Er is ook geen architect nodig als de siervijver op meer dan 1 meter van de perceelsgrenzen ligt.
3 Welk aanvraagformulier gebruikt u?

U hoeft uiteraard geen formulier te gebruiken als u geen vergunning nodig hebt.

Hebt u wel een vergunning nodig, dan wordt het dossier samengesteld volgens de eenvoudige dossiersamenstelling). Als de siervijver ligt op minder dan 1 meter van de perceelsgrenzen wordt de uitgebreide dossiersamenstelling gebruikt.
4 Welke weg volgt uw dossier?

Die vraag is moeilijker te beantwoorden omdat het antwoord afhangt van de ligging van uw grond.

In vele gevallen kan de gemeente (het schepencollege) vrij snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen. Maar soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:
• de eventuele bezwaren
• de eventuele adviezen
• de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
• de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)
• de goede plaatselijke ordening.

Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege.

Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Die ambtenaar heeft immers de taak om na te kijken of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd.
5 Begin van de werken

Als u geen vergunning nodig hebt, kunt u natuurlijk zonder formaliteiten beginnen te bouwen.

Als u toch een vergunning nodig hebt, vergeet dan niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.

Koude douche

Even een koude douche.

De eerste offerte voor de totale verbouwing is binnen. En we spreken over 75.000 euro.

Slik.

Hier moeten we toch wel eens goed over nadenken - is de verbouwing ons dat wel waard? En hebben we ons niet laten meeslepen? Initieel wilden we enkel een grotere badkamer - en de getekende plannen zorgen voor een nieuwe living !